Dezastru găsit la Primăria PSD Timiș din Coșteiu – abateri financiare de 17 milioane de lei ale administrației Petru Carebia descoperite de Curtea de Conturi

Primăria Coșteiu, comună situată lângă Lugoj, condusă de primarul PSD Timiș, Petru Carebia, este acuzată de abateri extrem de grave într-un raport al Camerei de Conturi, fosta Curte de Conturi.

Nu este însă singura la care au fost descoperite diverse probleme, iar redacția noastră v-a prezentat până acum cazurile primăriei PSD Timiș de la Orțișoara, condusă de Aleodor Sobolu sau primăriei PNL de la Mașloc, condusă de Ionel Lupu.

Administrația PSD din Coșteiu a fost controlată de către auditori în perioada 02.08.2021 – 31.08.2021, control care a vizat auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale unității administrativ-teritoriale a comunei.

Concluzia raportului este una destul de clară, au fost descoperite abateri financiar-contabile de peste 17.000.000 de lei și un prejudiciu de 9.000 de lei.

Valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate și regularitate, extrapolate la nivelul întregii populații auditate, constatate la UATC Coșteiu, se situează peste pragul de semnificație nefiind remediate în totalitate de către conducerea entității în timpul misiunii de audit“, se arată în concluziile raportului.

Evidența sintetică și analitică a patrimoniului entității nu este condusă în conformitate cu Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice – Referitor la transmiterea imobilului din domeniul public al statului și din administrarea M.A.N. în domeniul public al comunei Coșteiu și în administrarea Consiliului Local al comunei Coșteiu“ – a condus la o abatere financiară de 17.810.000 de lei, se arată în Raport.

Primarul și viceprimarul comunei au primit nelegal vouchere de vacanță timp de 3 ani

Evidența sintetică și analitică a patrimoniului entității nu este condusă în conformitate cu Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice“, a condus la o abatere financiară de 14.000 de lei, mai arată auditorii.

Efectuarea de cheltuieli de personal neprevăzute de legislația în vigoare (acordarea voucherelor de vacanță) demnitarilor publici ai UATC Coșteiu, a condus la o abatere 9.000 de lei.

Entitatea a încasat suma reprezentând plăți nelegale pentru vouchere de vacanță acordate primarului și viceprimarului în anii 2018, 2019 și 2020. Suma a fost virată în Trezoreria Lugoj conform foii de vărsământ“, arată Raportul.

Probleme privind exproprierile

Neîntocmirea documentelor necesare pentru obținerea titlului de proprietate – Referitor la procedura de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Autostrada Lugoj – Deva“, arată auditorii.

Nestabilirea, neevidențierea și neîncasarea taxei pe teren datorata de către persoanele juridice și fizice care au concesionat terenuri de la ADS“, a condus la o abatere financiară de 4.000 de lei, se mai arată în Raport.

Evidența contabilă nu s-a condus și organizat conform Normelor metodologice, a Planului de conturi și instrucțiunilor de aplicare a acestuia; evidența sintetică și analitică a patrimoniului entității nu este condusă în conformitate cu Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice“, susțin auditorii în Raport.

Dezastru privind titlurile de proprietate

Luarea măsurilor legale prin inițierea procedurilor de revocare sau anulare, după caz, a titlurilor de proprietate emise cu încălcarea dispozițiilor art. 1 alin. (3) și ale art.4 din Legea nr. 165/2013, precum și efectuarea tuturor demersurilor pentru readucerea în patrimoniul privat al unității administrativ teritoriale/statului a terenurilor ce au fost restituire în natură titularilor drepturilor cuvenite în temeiul legilor fondului funciar, cu încălcarea dispozițiilor art.1 alin. (3) și ale art. 4 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Identificarea tuturor situațiilor de genul celor expuse în constatarea consemnată și după caz, luarea măsurilor de reîntregire și de gestionare a patrimoniului UATC Coșteiu, în vederea respectării dispozițiilor art. 23, alin. 2) lit. e) și h) din Legea nr. 273/2006 în raport de considerentele reținute de ICCJ în Decizia nr. 42/2016 și ale Deciziei nr. 613/2017 a Curții Constituționale – pct. 34, în aplicarea prevederilor Legii nr. 18/1991 art. 31 alin 2) și ale Legii nr. 165/2013 art. 1 alin 3). Efectuarea demersurilor necesare de verificare a Registrelor naționale notariale PNNEPR, RNNEOS, RNEAD, RNNEL, RNNRM, RNNECD, RNNES (INFONOT) și actele comunicate de Camera Notarilor Publici Timiș privind documentele încheiate în formă autentică de către persoanele care au depus documentații de validare a dreptului de proprietate începând cu data depunerii cererii la legile fondului funciar până în prezent, în vederea identificării actelor de înstrăinare a dreptului la reconstituirea proprietății. Totodată verificarea Registrelor de dată certă de la nivelul Baroului Timiș, în vederea stopării procedurii de emitere a titlurilor de proprietate titularilor drepturilor cuvenite în temeiul legilor fondului funciar care au înstrăinat drepturile care li se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietății, a căror cereri de restituire au fost formulate și depuse în termen legal, dar care nu au fost soluționate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013. Luarea măsurilor legale privind efectuarea inventarierii patrimoniului unității administrativ teritoriale cu includerea terenurilor ce au fost restituite cu încălcarea dispozițiilor art.1 alin. (3) și ale art.4 din Legea nr.165/2013 și readuse în patrimoniul privat al unității administrativ- teritoriale/statului, după finalizarea operațiunilor de readucerea a acestora în patrimoniul privat al Comunei Coșteiu. Clarificarea situației juridice privind reconstituirea dreptului de proprietate, având în vedere că acest drept a fost radiat prin Hotărârea Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate, nefiind validat printr-o altă hotărâre de către Comisia Județeană“, se arată în Raport.

Probleme grave și în privința pășunilor comunei

Efectuarea demersurilor necesare și legale în vederea întocmirii documentației cadastrale privind înscrierea în CF a tuturor suprafețelor de pășune/teren arabil aflate în domeniul privat al UATC Coșteiu, în vederea cunoașterii suprafețelor exacte a acestora, a asigurării dreptului de proprietate al unității administrativ-teritoriale în cazul unor eventuale litigii. Clarificarea situației juridice a suprafețelor de pășune comunală intrată în proprietatea privată a comunei Coșteiu și în administrarea Consiliului Local prin Ordinul Prefectului puse la dispoziția Comisiei Locale de Fond Funciar și prin Protocolul privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea M.A.N. în domeniulpublic al comunei Coșteiu și în administrarea Consiliului Local al comunei Coșteiu“, mai arată auditorii.

Sursa foto: Facebook Petru Carebia

Recomandările noastre

Cele mai citite articole