Dezastru la Primăria Mașloc, condusă de primarul “buticar“ PNL-istul Ionel Lupu. Curtea de Conturi vorbește despre abateri de aproape 5 milioane de lei

Primăria Mașloc este condusă din anul 2016 de către PNL-istul Ionel Lupu, anterior viceprimar al comunei, și care este actualmente vicepreședinte al Biroului Politic Județean al PNL Timiș, organ de conducere care după venirea la putere a primarilor rurali, conduși de Alin Nica și Dănuț Groza, a fost burdușit cu edili, scuze expresia, de mâna a doua, aleși cu câteva sute de voturi.

În cazul în care nu știați, să știți, că mulți dintre membrii pomposului BPJ al PNL Timiș sunt primari de sate care au în spate cel mult câteva sute de voturi, dar care au o putere egală, adică un vot, cu un primar cu câteva mii de voturi și decid soarta tuturor timișenilor, dar și a timișorenilor, iar ultimul caz, cel al banilor alocați pentru Timișoara Capitala Culturală Europeană este grăitor.

Să luăm un exemplu concret. Și pentru că vorbim astăzi de Mașloc, să luăm cazul comunei vecine, Fibiș, unde în 2020 a fost reales primar Dorel Carcea cu 411 voturi, dar care face parte din BPJ PNL Timiș, la fel ca Ionuț Stănușoiu, primar la Ghiroda, care a fost ales cu 2080 de voturi.

Dar, să revenim la Mașloc.

De la început trebuie menționat că lipsa de transparență este totală în privința primăriei Mașloc, dar specifică PNL Timiș, așa cum veți descoperi pe parcursul articolului.

Problema imobilelor și terenurilor

Un raport al Camerei de Conturi din 2021 intrat în posesia redacției noastre vorbește despre grave abateri de legalitate la Primăria condusă de penelistul Ionel Lupu, printre care o abatere financiar contabilă de peste 4,8 milioane de lei, dar dispune și inițierea procedurilor de revocare sau anulare a unor titluri de proprietate emise.

“Înregistrarea eronată a unui număr de 77 imobile (case și terenuri) care cad sub incidența Legii nr. 112 din 25 noiembrie 1995, care aparțin statului român, aflate în administrarea Consiliului Local al Primăriei Mașloc în contul 211.00 „Terenuri” în valoare de 3.997 mii lei (adunată greșit și valoarea „Teren Cămin Cultural Mașloc” cu 112 mii lei, corectă fiind valoarea justă de 3.885 mii lei) și 212 „Construcții” (23 clădiri de locuit) în valoare de 922 mii lei și, respectiv în contul 104 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale”“, se arată în raportul Camerei de Conturi.

Suprafețe de teren neimpozitate

Totodată, din auditarea categoriei de operațiuni Impozite și taxe pe proprietate, auditorii publici externi “constată faptul că la nivelul UATC Mașloc nu au fost stabilite, înregistrate și încasate toate veniturile provenind din impozit pe teren extravilan în cazul unui contribuabil – persoană juridică, în sensul că în Registru rol se regăsește impusă o suprafață totală mai mică decât cea concesionată, rezultând o suprafață neimpusă“.

Ciubucăraie cu lemnele de foc pentru nevoile proprii

De asemenea, auditorii publici externi constată faptul că la exploatarea pădurii proprietate publică a comunei Mașloc, de către Regia Publică Locală R.A. Ocolul Silvic „Stejarul” Recaș, “UATC Mașloc a întocmit și nu a înregistrat în evidența contabilă cantitățile de material „lemne de foc”, solicitată și de care a beneficiat UATC Mașloc pentru nevoile proprii, intrată în gestiunea entității pe baza documentelor de intrare (Note de intrare-recepție) în baza avizelor de însoțire emise de Regia Publică Locală R.A. Ocolul Silvic „Stejarul” Recaș și situației realizărilor anuale pentru perioada 2018 – 2020. De asemenea, nu sunt întocmite nici documentele de ieșire (bonuri de consum, etc), conform consumului efectiv și nici nu sunt înregistrate în evidența contabilă, prin înregistrarea pe cheltuieli a acestui consum. De asemenea, nu sunt reflectate nici încasările creanțelor bugetului local provenite din derularea acestui contract cu Regia Publică Locală R.A. Ocolul Silvic „Stejarul” Recaș la art. bug. 36.50.00 „Alte venituri” în contul de execuție venituri“.

Drept urmare, auditorii Camerei de Conturi “au constatat abateri de la legalitate și regularitate a căror cuantificare estimată în sumă totală de 4.852 mii lei se situează peste pragul de semnificație valoric de 93 mii lei (2%), precum și o serie de abateri care nu sunt semnificative (materiale), dar semnificative în context, inclusiv cu implicații în diminuarea patrimoniului privat al unităților administrativ – teritoriale Comunei Mașloc“.

Măsurile dispuse de Camera de Conturi – revocarea sau anularea titlurilor de proprietate

Printre măsurile dispuse de inspectorii de la Camera de Conturi se numără: “luarea măsurilor legale prin inițierea procedurilor de revocare sau anulare, după caz, a titlurilor de proprietate emise cu încălcarea dispozițiilor art. 1 alin. (3) și ale art.4 din Legea nr. 165/2013, precum și efectuarea tuturor demersurilor pentru readucerea în patrimoniul privat al unității administrativ teritoriale/statului a terenurilor ce au fost restituire în natură titularilor drepturilor cuvenite în temeiul legilor fondului funciar, cu încălcarea dispozițiilor art.1 alin. (3) și ale art. 4 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Identificarea tuturor situațiilor de genul celor expuse în constatarea consemnată și după caz, luarea măsurilor de reîntregire și de gestionare a patrimoniului UATC Mașloc (…). Totodată verificarea Registrelor de dată certă de la nivelul Baroului Timiș, în vederea stopării procedurii de emitere a titlurilor de proprietate titularilor drepturilor cuvenite în temeiul legilor fondului funciar care au înstrăinat drepturile care li se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietății, a căror cereri de restituire au fost formulate și depuse în termen legal, dar care nu au fost soluționate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013“.

Colectarea impozitelor

Nu în ultimul rând s-a dispus “luarea măsurilor legale de întocmire și completare la zi a registrului agricol, ca sursă importantă de date privind contribuabilii și totodată obiectele acestora, impozabile sau taxabile; transpunerea tuturor datelor din Registrul agricol în format letric în Registrul agricol în format electronic, precum și corelarea materiei impozabile inventariate cu evidența fiscală. Urmărirea încasării impozitului / taxei pe teren de la persoanele fizice sau persoanele juridice, altele decât cele de drept public, care dețin dreptul de închiriere, administrare, folosință sau concesiune, stabilit în condițiile legii pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință“.

Lipsă totală de transparență

Buletin de Timișoara a solicitat primăriei Mașloc informații cu privire la Raportul Camerei de Conturi, dar și la contractele de concesiune, printr-o cerere formulată pe baza Legii 544 privind liberul acces la informații publice, însă nu am primit niciun răspuns în stilul PNL Timiș în epoca “băieților de pe sate“ conduși de Alin Nica și Dănuț Groza, care refuză să răspundă la întrebările incomode și să ofere cetățenilor acces la informații.

Pe site-ul primăriei Mașloc nu se regăsesc nici măcar declarațiile de avere sau toate Hotărârile de Consiliu Local, pentru anul 2021 HCL-urile se opresc la luna aprilie, iar în 2022 nu există nici măcar unul publicat, așa cum obligă legea.

Însă, conform unei declarații de avere obținută pe surse de redacția noastră, primarul Ionel Lupu deține 18 hectare de teren agricol în comuna pe care o păstorește, o casă în Mașloc și una în Dumbrăvița de 180 de mp. Din document nu rezultă ce face primarul cu terenul respectiv, deoarece nici măcar subvenție APIA nu rezultă că ar primi, deoarece nu are alte venituri, nici măcar din arendă.

Din același act rezultă însă că Ionel Lupu este un primar cu butic în sat, deoarece soția sa Lupu Daniela Violeta este administrator și asociat majoritar la societatea Vimalu Market SRL, care include vânzarea cu amănuntul a unei largi palete de produse, din care predominante sunt produsele alimentare, băuturile sau tutunul, activități ale magazinelor generale care au, in afara de principalele lor vânzări de produse alimentare, băuturi sau tutun, alte câteva tipuri de mărfuri, cum ar fi îmbrăcăminte, mobilă, articole electrocasnice, articole de fierărie, cosmetice, a cărei cifră de afaceri a fost de peste 2,5 milioane de lei în 2021 și 2020.

Posibilele conflicte de interese și incompatibilitățile nu lipsesc din cadrul administrației din Mașloc, însă acestea vor face obiectul unor dezvăluiri ulterioare.

Mașlocul lui Sorin Grindeanu

Ca fapt divers, să menționăm faptul că de la Mașloc provine soția actualului ministru al Transporturilor, fostul premier “OUG13“, Sorin Grindeanu, știuca lui Liviu Dragnea, la fel și cumnata sa, Aura Danielescu, pe care după reintrarea recentă a PSD la guvernare a reînscăunat-o șefă peste învățământul timișean, așa cum puteți citi AICI. Totul datorită faptului că PSD Timiș este astăzi un veritabil PFA, luat pe persoană fizică și împărțit între neamurile, prietenii de pahar sau finii vicepremierului, despre care puteți citi pe Buletin de Timișoara cu o simplă căutare.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole