Camera de Conturi: Primăria Timișoara funcționează pe organigrama din 2020, fapt care a generat în toată această perioadă unele disfuncționalități

Sindicatul Liber al Salariaților din Primăria Municipiului Timișoara, condus de Tiberiu Negrei, a făcut public un raport al Curtea de Conturi a României, încheiat în 5 noiembrie 2021.

Potrivit documentului, Primăria Timișoara funcționează pe organigrama din 2020 adoptată de fosta administrație, deoarece noua organigramă este suspendată de către instanță.

Camera de Conturi stabilește însă și numărul total de posturi din cadrul aparatului executiv, ceea ce ridică semne de întrebare în privința personalului angajat pe noua organigramă, înainte de a fi suspendată în instanță.

La pag. 14 din Raportul de audit al performanței Municipiul Timișoara 2021 (nr. SC2021-030860/05.11.2021), întocmit de Curtea de Conturi a României – 3.2. Modul de organizare și funcționare a entității se arată că:

“Prin HCL nr. 237/15.06.2021 se aprobă modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara. Ca urmare a atacării acesteia în instanță, prin Hotărârea Tribunalului Timiș nr. 809 din 16.08.2021, se suspendă executarea HCL al Municipiului nr. 237/15.06.2021. În consecință, structura organizatorică aflată în vigoare la data prezentului audit este cea reglementată prin HCL nr. 263/07.07.2020 privind modificarea şi aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara, care cuprinde un număr de 640 posturi, din care: 3 posturi pentru funcții de demnitate publică, 534 posturi funcții publice și 103 posturi personal contractual, astfel:

– 3 posturi funcții demnitate publice;

– 61 posturi funcții publice de conducere;

– 473 posturi funcții publice de execuție;

– 3 posturi personal contractual de conducere;

– 100 posturi personal contractual de execuție.

Conducerea Primăriei Municipiului Timișoara este asigurată de către: Primar, Viceprimari (2), Administratorul Public și Secretarul General al Municipiului“.

Totodată, la pag. 38 din Raportul de audit al performanței Municipiul Timișoara 2021 (nr. SC2021-030860/05.11.2021), întocmit de Curtea de Conturi a României, se specifică următoarele:

“Ca urmare a atacării în instanță a HCLMT nr. 237/15.06.2021 prin care se aprobă modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara, prin Hotărârea Tribunalului Timiș nr. 809 din 16.08.2021, se suspendă executarea HCLMT nr. 237/15.06.2021. În consecință, structura organizatorică aflată în vigoare la data prezentului audit este cea reglementată prin HCL nr. 263/07.07.2020 privind modificarea şi aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara, care presupune o altă dimensionare a personalului cu atribuții efective în domeniul administrării a patrimoniului local, fapt care a generat în toată această perioadă unele disfuncționalități pe această linie“.

Sindicatul Liber al Salariaților din Primăria Municipiului Timișoara are programat următorul termen în instanță chiar mâine, 17.12.2021.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole