Tomberoane inteligente – Primăria Timișoara începe un proiect pilot de colectare selectivă a deșeurilor

Primăria Timișoara și Greenpoint Management S.A. vor încheia, pentru o perioadă de un an, un acord de colaborare pentru amplasarea unui număr de 10 coșuri ”BIG BELLY” SMART CITY în municipiul Timișoara, acestea fiind cele mai inovatoare sisteme smart de colectare selectivă a deșeurilor.

În cadrul acestui acord, care urmează să fie supus aprobării Consiliului Local Timișoara, administrația publică locală și Greenpoint pun la dispoziția cetățenilor un sistem de colectare inteligentă a deșeurilor, prin amplasarea pe domeniul public a unui număr de 10 tomberoane (cu două compartimente), prevăzute cu compactoare și alimentare prin panouri solare.

Cele 10 amplasamente asupra cărora s-a convenit sunt: Piața Victoriei, Piața Libertății, Piața Unirii, Piața Nouă, Platou Dâmbovița, Profi Calea Șagului, Colegiul Tehnic E.Ungureanu, Colegiul Național Bănățean, Liceul Teoretic G. Moisil și Casa Căsătoriilor.

De asemenea, cele două entități își propun să deruleze campanii de conștientizare pentru locuitorii municipiului Timișoara, în vederea schimbării atitudinii și comportamentului asupra mediului în viața fiecărui individ, prin creșterea gradului de informare a locuitorilor cu privire la necesitatea unui comportament ecocivic adecvat.

Aceste campanii se desfășoară în concordanță cu legislaţia naţională și în acord cu politicile europene în domeniu, care stabilesc măsurile necesare protejării mediului şi a sănătăţii populaţiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor negative ale generării şi gestionării deşeurilor de ambalaje, aşezând prevenirea şi reciclarea la rang de principii prioritare în cadrul legislaţiei şi a politicii de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole