Timișoara: 97 de obiective sunt în Lista monumentelor istorice – însumând peste 900 de clădiri și edificii

Timișoara are înscrise 97 de obiective în Lista monumentelor istorice 2015. Dintre acestea, 71 clădiri individuale, 22 ansambluri și 4 situri, monumente istorice, însumând peste 900 de clădiri și edificii care alcătuiesc o rezervație extinsă și valoroasă de patrimoniu istoric și arhitectural.

Doar parte dintre aceste clădiri sunt semnalizate cu însemnele specifice ca urmare a unor inițiative ale primăriei sau Direcției Județene pentru Cultură Timiș.

Biroul Reabilitare Cartiere și Monumente Istorice propune Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru aprobare, Regulamentul privind semnalizarea monumentelor istorice din Municipiul Timișoara –  document care însumează și clarifică prevederile legale referitoare la semnalizarea monumentelor, atribuțiile și colaborarea între autoritățile cu responsabilități în domeniu și obligațiile proprietarilor, referitoare la procesul de evidențiere a statutului acestora de monument istoric a clădirilor de patrimoniu.

Conform regulamentului propus, primăria, în colaborare cu DJCT urmează:

📍să stabilească numărul maxim de clădiri ce pot fi semnalizate anual

📍 să prioritizeze clădirile ce urmează să fie semnalizate

📍 să stabilească responsabilitățile pentru realizarea conținutului de informație și a design-ului suportului care conține elementele de identificare ale monumentului

📍 să marcheze într-un sistem GIS datele referitoare la statutul de monument istoric al clădirilor și la cele deja semnalizare.

📍 Obligațiile de a permite amplasarea suportului și de întreținere a însemnului monument istoric revin proprietarului imobilului.

Semnalizarea monumentelor istorice este o măsură care să protejeze clădirile monument istoric, un mijloc de informare, conștientizare și promovare a statutului special al clădirilor cu valoare istorică și arhitecturală din orașul nostru.

O parte dintre imobilele care urmează să fie semnalizate sunt cuprinse în zonele prioritare de intervenție ale Programului de sprijin financiar pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenție din Municipiul Timișoara, prin care municipalitatea acordă finanțare nerambursabilă de 30% din valoarea lucrărilor eligibile (conform Legii nr. 153/2011) și 70% sub formă de sprijin financiar rambursabil, cu dobândă 0, pe o perioadă de până la 10 ani.

Detalii și consultanță referitoare la Programul de sprijin financiar și situația clădirii istorice sunt oferite de către consilierii Biroului Reabilitare Clădiri Istorice și Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole