Dominic Fritz: ambiția noastră este să facem reabilitarea termică a blocurilor din zona Dacia – avem 10 milioane de euro fonduri europene

Primăria Municipiului Timișoara intenționează să depună o nouă tranșă de cereri de finanțare pentru eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale, prin Programul Regional Vest 2021-2027.

Odată cu lansarea Programului Regional Vest 2021-2027 (Prioritatea 3 – O regiune cu orașe prietenoase cu mediul), Timișoara în calitate de municipiu reședință de județ are o alocare distinctă de 10.115.229 euro (FEDR+BS+BL), adică 50.326.298 lei.

Ambiția noastră este să atragem toate fondurile europene pe care le avem la dispoziție și să reușim ca în timp scurt să reabilităm cât mai multe din blocurile din această zonă. Deja avem experiență acumulată, în ultimii 2 ani jumătate avem 51 de blocuri reabilitate sau în curs de reabilitare termică. Dacia e un cartier cu o mare densitate, cu multe blocuri deja vechi care au nevoie urgentă de lucrări care să crească confortul celor care locuiesc aici. În scurt timp, noi vom trimite înștiințări către fiecare bloc din această zonă și sper ca interesul proprietarilor să reabiliteze locuința cu bani europeni să fie ridicat”, a spus primarul Dominic Fritz.

Pentru acest apel de proiecte, a fost aprobată identificarea și selecția blocurilor de locuințe situate în zona cuprinsă între bulevardul Cetății, strada Gheorghe Lazăr, Calea Circumvalațiunii și Calea Torontalului. Aria de intervenție a fost selectată astfel încât să se asigure o dezvoltare integrată în zonă, ținând cont și de celelalte proiecte de regenerare urbană și investiții finanțate fie din fonduri nerambursabile, fie din bugetul local care se derulează în cartier.

Apelul de proiecte finanțează următoarele activități/lucrări aferente creșterii eficienţei energetice:

a.Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii (fațadă, pereți, planșeu, tâmplărie);

b.Îmbunătățirea sistemului tehnic al clădirii, respectiv a instalațiilor:

c.Utilizarea surselor regenerabile de energie;

d.Alte intervenții aferente măsurilor conexe care contribuie la implementarea proiectului.

Pentru obținerea finanțării prin Programul Regional Vest 2021-2027, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:

1. Numărul apartamentelor în care se regăsesc proprietari persoane fizice care necesită cheltuieli de natură socială, să fie cel puțin 30% din numărul totalul spațiilor cu destinație de locuință.

2. Pentru apartamentele cu destinație de locuință aflate în proprietatea persoanelor fizice, este obligatoriu acordul a minimum 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente;

3. Pentru apartamentele cu destinație de locuință și pentru apartamentele cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea persoanelor juridice, a UAT Municipiul Timișoara sau a altor autorități și instituții publice este obligatoriu ca toți proprietarii acestor apartamente să își dea acordul (100%) privind solicitarea finanțării pentru lucrările de intervenție propuse, cu condiția încadrării cheltuielilor aferente respectivelor apartamente în categoria cheltuielilor neeligibile;

Dacă blocul a fost construit cu spații comerciale/spații cu altă destinație decât cea de locuință la parter sau mezanin și proprietarii acestor spații nu sunt de acord cu lucrările de intervenție prevăzute prin proiect, proiectul se poate realiza și fără aceste spații comerciale, cu condiția ca pentru blocul respectiv să se îndeplinească condițiile de eligibilitate privind reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Documentele necesare sunt :

•             Solicitarea Asociației în vederea mandatarii UAT Municipiul Timișoara;

•             Hotărârea Adunării Generale a proprietarilor și anexele;

•             Lista proprietarilor și destinația spațiilor din bloc;

•             Fișa tehnică a blocului de locuințe.

Asociațiile de proprietari vor transmite actele prin e-mail la adresa primariatm@primariatm.ro sau depuse la ghișeu (Camera 12 a primăriei), în termen de 2 săptămâni de la primirea înștiințării din partea primăriei.

În cazul în care asociația de proprietari îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului (https://servicii.primariatm.ro/reabilitare-termica-locuinte) este necesară încheierea unor contracte pentru mandatarea Municipiului Timișoara în vederea depunerii și derulării proiectului. După semnarea contractelor de mandatare, urmează să fie elaborată documentația tehnică pentru depunerea cererilor de finanțare.

În cazul în care asociația de proprietari nu îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului de Finanțare Eficiență Energetică – Clădiri Rezidențiale, aceasta va rămâne în Baza de date a primăriei,  urmând a fi identificate alte surse de finanțare pentru lucrările de creștere a eficienței energetice

Recomandările noastre

Cele mai citite articole