Agenția funcționarilor publici în control la Primăria Săcălaz. Nereguli grave constatate

Echipa Corpului de control al ANFP a efectuat, în luna iunie 2021, un control tematic care a vizat structura de funcții publice şi aspecte privind activitatea de resurse umane, informează ANFP.

În urma controlului ANFP a dispus măsuri privind: întocmirea fişelor de post pentru funcțiile publice rezultate în urma reorganizării activității; transformarea în funcții publice a funcțiilor de natură contractuală acolo unde atribuțiile din fișa de post presupun în proporție mai mare de 50% desfășurarea unor activități care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; modificarea fişei de post a funcționarului public cu atribuții de gestionare a resurselor umane, în conformitate cu dispoziţiile legale; stabilirea programului de lucru prin Regulamentul intern, conform legii; actualizarea și completarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici; elaborarea unei proceduri care să reglementeze condițiile de modificare și completare a fișelor de post, precum și a situațiilor care determină și justifică modificarea acestora.

În ceea ce privește evaluarea performanțelor individuale realizate în anii 2019 și 2020, s-a constatat faptul că acestea au fost realizate cu nerespectarea dispozițiilor legale referitoare la persoana care avea calitatea de evaluator. Astfel, ANFP a formulat recomandarea potrivit căreia funcționarii publici care se consideră vătămați, se pot adresa instanței de contencios administrativ, în termenele și condițiile legii.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole