Useristul din Giroc – Cristian Amza – votat administrator special la Colterm. Va avea un salariu de 21 de mii de lei pe lună

Consilierii locali au votat privind desemnarea administratorului special al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara.

La propunerea primarului Dominic Fritz cel care a fost votat de Consiliul Local este fostul candidat USR la Primăria comunei Giroc, Cristian Amza.

Au votat împotriva acestei numiri consilierii locali Roxana Iliescu, Radu Țoancă, Andra Lăpădatu și Ioan Satmari, iar Marius Craina s-a abținut de la vot.

Cristian Amza a avut însă susținerea consilierilor locali PNL (mai puțin Raul Ambruș – exclus din partid și absent de la ședință), și USR.

Consilierul Pro România Roxana Iliescu a propus diminuarea salariului administratorului special, stabilit la nivelul salariului viceprimarului, adică 21 de mii de lei brut, la nivelul de 15 mii de lei brut. Amendamentul nu a trecut însă de votul consilierilor, deoarece a întrunit doar 13 voturi pentru, fiind necesare minim 14 pentru ca amendamentul să treacă.

Conform raportului de aprobare a proiectului de HCL, această numire era necesară din cauza intrării în insolvență a societății.

“Având în vedere Încheierea Civilă nr. 1038/26.10.2021 a Tribunalului Timiș propunțată de judecătorul sindic în dosarul nr. 4657/30/2021, s-a hotărât intrarea în insolvență a societății Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, desemnându-se ca administrator judiciar Consorțiul “Alfa & Quantum Consulting S.P.R.L., Maestro S.P.R.L. și Insolvein S.P.R.L.” Astfel că, în temeiul art. 52, 53 și 58 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar a convocat Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. pentru desemnarea administratorului special, precizând necesitatea emiterii unei hotărâri de consiliu local în acest sens“, se arată în raport.

Potrivit contractului de mandat, administratorul special are următoarele atribuţii:

a) participă, în calitate de reprezentant al Companiei Locale de Termoficare COLTERM

S.A. Timișoara, la judecarea acţiunilor prevăzute la art. 117-122 ori a celor rezultând din nerespectarea art. 84 din Legea nr. 85/2014;

b) formulează contestaţii în cadrul procedurii de insolvenţă;

c) propune, potrivit legii, un plan de reorganizare judiciară al societății;

d) administrează activitatea societății, sub supravegherea administratorului judiciar, după confirmarea planului de reorganizare judiciară, doar în situaţia în care nu i s-a ridicat debitorului dreptul de administrare;

e) după intrarea în faliment, participă la inventar, semnând actul, primeşte raport final şi situaţia financiară de închidere şi participă la şedinţa convocată pentru soluţionarea obiecţiunilor şi aprobarea raportului;

f) primeşte notificarea închiderii procedurii;

g) după ridicarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentat de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, care conduce activitatea de afaceri a regiei, iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele Municipiului Timișoara, în calitate de acționar unic;

h) informează mandantul de toate acţiunile întreprinse de administratorul judiciar, în exercitarea atribuţiilor de supraveghere, precum şi ale celorlalte îndatoriri ale acestuia prevăzute de lege;

i) execută personal mandatul neavând dreptul să transmită unui terţ, în parte sau în totalitate, drepturile şi obligaţiile conferite de prezentul mandat;

j) la încetarea Contractului de mandat, predă mandantului şi societății toate datele şi documentele aparţinând acestora sau referitoare la aceştia;

k) asigură confidenţialitatea cu privire la activitatea Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, pe perioada mandatului, fiind ţinut responsabil de această obligaţie încă un an de zile de la data încetării prezentului contract;

l) sesizează mandantul asupra deficienţelor de natură a periclita funcţionarea societății, pe care le constată direct sau indirect;

m) mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de legislaţia în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deţinută;

n) orice atribuţii prevăzute de lege, dispuse de către instanța de judecată şi/sau de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Cristian Amza are 40 de ani este de profesie economist și a candidat anul trecut la funcția de primar al comunei Giroc.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole