Primăria Timișoara derulează lucrări de reabilitare termică la creșe, grădinițe și școli

Primăria Timișoara derulează un program de investiții prin care unitățile de învățământ, respectiv creșe, grădinițe și școli, vor fi reabilitate, în scopul îmbunătățirii eficienței energetice a clădirilor în care acestea funcționează.

Un nou proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul „Reabilitarea termică a Grădiniței cu Program Prelungit nr.6” a fost înaintat spre aprobare consilierilor locali.

Serviciile de proiectare au fost realizate de S.C. Hentza Business S.R.L, respectiv auditul energetic, DALI – documentația de avizare a lucrării de investiții și proiectul tehnic. 

Imobilul cu un etaj și pod se află pe un teren în suprafaţă de 1798 mp și are o suprafaţă construită 710.37 mp.

Accesul principal se face din str. Ismail, latura de sud, iar cel secundar se face din str. Brumărele, latura de vest.

Clădirea se află la intersecţia străzii Brumărele cu strada Ismail.

Următoarele lucrări se vor realiza în mod unitar pentru întreaga clădire:

-consolidarea clădirii cu tencuieli armate cu plasă sudată pe o faţă a pereţilor exteriori;

-îmbunătăţirea izolaţiei termice a clădirii (anveloparea cu vată bazaltică a pereţilor exteriori, reabilitarea tâmplăriei şi a învelitoarelor);

-izolarea cu vată bazaltică rigidă a plăcii peste etaj şi a plăcii peste parter, peste care se va monta duşumea din lemn;

-executarea de lucrări de reparaţii la faţade, soclu şi trotuare, repararea plăcii de beton de la nivelul balconului de acces şi refacerea acesteia;

-demolarea şi refacerea în totalitate a scării metalice, montarea a două copertine la intrări;

-înlocuirea centralelor termice cu centrale pe gaz în condensare, cu randament ridicat, montarea instalaţiilor de reglaj termic pe zone încălzite şi perioadă de utilizare;

-modernizarea instalaţiilor sanitare, a instalaţiei de iluminat, prin montarea de corpuri de iluminat cu senzori în spaţiile comune;

-reabilitarea construcţiei şi aducerea sa într-o stare ce respectă normativele în vigoare referitoare la rezistenţă şi stabilitate, securitate la incendiu, igienă şi sănătate, protecţia mediului şi protecţia împotriva zgomotului. Prin proiect se urmărește creșterea eficienței energetice a clădirii, îmbunătățirea condițiilor de confort termic interior, reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice, reducerea costurilor pentru încălzire și apă caldă, reducerea emisiilor poluante.

Valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general este de 2.776.215,11  lei fără TVA, respectiv 3.303.695,98 lei (inclusiv TVA).

Durata de realizare a investiției este de 12 luni.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole