Primăria Timișoara construiește un centru multifuncţional social pe Str. Polonă

Începerea implementării proiectului „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei marginalizate  Str. Polonă din cartierul Freidorf – Construire centru multifuncţional de tip servicii sociale fără cazare”, anunță Primăria Timișoara.

Scopul/obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunatăţirea regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţii marginalizate din str. Polona din cartierul Freidorf al municipiului Timişoara în scopul reducerii numărului populaţiei aflate în risc de sărăcie şi marginalizare socială din comunitate urbană marginalizată.  Obiectivul va fi atins prin folosirea unei abordări integrate şi participative şi prin promovarea unor măsuri adaptate cauzelor specifice care conduc la marginalizarea comunităţii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

1.Promovarea dezvoltării locale prin intermediul unor investiţii în construcţia şi dotarea unui Centru multifuncţional destinat utilizării publice pentru activităţi educative, culturale şi recreative, socio-culturale de tip centru de zi (categoria servicii sociale fără cazare). Ca urmare a implementării proiectului va creste suprafata imobilelor (teren si cladire) create la nivelul zonei urbane marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf din Municipiul Timisoara cu 1175.75 mp, dupa cum urmeaza: un centru multifuncţional cu suprafata utilă de 447 mp, un spatiu verde propus cu suprafata de 354 mp si o zona de joaca pentru copii/zona sportiva in incinta cu suprafata de 316.75 mp. Centrul multifuncţional va fi situat  în Timişoara, pe str. Polonă şi va cuprinde: o clădire pe două nivele supraterane cu toate echipamentele şi dotările necesare, amenajarea unui spaţiu verde, amenajarea unui loc de joaca/teren de sport, realizarea de locuri de parcare şi realizarea împrejmuirii terenului, inclusiv creearea acceselor.

2.Crearea unor servicii sociale destinate zonei urbane marginalizate str. Polonă din cartirul Freidorf din municipiul Timisoara, cu o populatie de 575 persoane, care vor oferi posibilitatea unor interventii integrate si vor contribui la combaterea excluziunii sociale. Două tipuri de servicii sociale vor fi furnizate in cadrul Centrului multifunctional constuit si dotat prin proiect – (1) Centru de zi pentru copii aflati în situatie de risc de separare de parinti; (2) Servicii de asistenta comunitara. Serviciile se vor adresa si vor avea un impact direct asupra a minim 105 beneficiari finali, persoane localizate in zona urbana marginalizata str. Polonă din cartierul Freidorf.

Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt următoarele:

1. Dezvoltare urbană: Spaţiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane: 670,75 mp;

2. Populaţie care trăieşte în zonele cu intervenţii în regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor marginalizate din

municipii reşedinţă de judeţ: 575 persoane;

3. Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane: 423,25 mp.

Perioada de implementare a proiectului este 01.05.2018 – 28.02.2023. Data începerii proiectului este 03.12.2019.

Valoarea totală a proiectului este de 4.381.944,27 lei, din care 4.312.961,51 lei este eligibilă. Valoarea nerambursabilă este de 4.226.702,28 lei (98% din valoarea totală – formată din FEDR 85% – 3.666.017,30 lei şi bugetul naţional 13% – 560.684,98 lei), iar cofinanţarea beneficiarului este de 155.241,99 lei (2% din valoarea totală).

Recomandările noastre

Cele mai citite articole