Prefectura Timiș, controlată de PNL și USR+, a decis că Dominic Fritz nu trebuie să-și publice diplomele și domiciliul. HCL-urile trebuie revocate

Prefectura Timiș a decis în timp record că cele două hotărâri de Consiliu Local prin care primarul, viceprimarii, consilierii locali, consilierii personali ai primarului și viceprimarilor precum și a angajaților care dețin funcții de conducere trebuie să își publice actele de studii și dovada domiciliului trebuie revocate, fiind nelegale.

“Adresa transmisă va fi prezentată în ședința consiliul local. În situația în care consiliul local nu va revoca hotărârile în cauză, după primirea punctului de vedere al consiliului local cu privire la aspectele sesizate și respectiv după primirea punctului de vedere al ANSPDCP, se va analiza dacă se impune introducerea unei acțiuni la instanța competentă pentru anularea acestora”, se arată în decizia Prefecturii Timiș.

Decizia, în integralitate, poate fi citită mai jos:

În exercitarea atribuțiilor de verificare a legalității cu privire la:

1. Hotărârea nr. 268 privind promovarea transparenței instituționale în Primăria Municipiului Timișoara prin publicarea actelor de studii ale primarului, viceprimarilor, consilierilor locali, consilierilor personali ai primarului și viceprimarilor precum și a angajaților care dețin funcții de conducere, adoptată de către Consiliul local al Municipiului Timișoara în ședința din 13.07.2021

și

2. Hotărârea nr. 269 privind promovarea transparenței instituționale prin publicarea dovezii domiciliului aleșilor locali ai Unității Administrativ Teritoriale Timișoara, adoptată de către Consiliul local al Municipiului Timișoara în ședința din 13.07.2021,

efectuate în conformitate cu prevederile art. 255 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Prefectului – Județul Timiș a transmis Consiliului Local al Municipiului Timișoara un recurs grațios, solicitând consiliului local revocarea hotărârilor, opinând că:

– Măsurile au fost adoptate cu depășirea competenței materiale a consiliului local prevăzută expres și limitativ de art. 129 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

– Măsurile adoptate tind să legifereze într-un domeniu reglementat printr-un act normativ ierarhic superior, respectiv Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, contrar prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

– Măsurile adoptate prin HCL nr. 268/13.07.2021 în privința funcționarilor publici nominalizați în HCL contravin prevederilor HG nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici.

– Prin reglementarea obligației de publicare a diplomei de bacalaureat sau a diplomei de licență la aleșii locali (primar, viceprimar, consilieri locali) și la consilierii personali, fără excepție, indiferent dacă acestea există sau nu, se încalcă prevederile Legii nr. 115/2015 privind alegerea administrației publice locale.

– Prin reglementarea obligației de a publica diplomele de studii de către aleșii locali, se încalcă prevederile art. 4 din Legea nr. 115/2015, solicitându-se aleșilor locali documente suplimentare față de cele solicitate pentru ocuparea poziției prin depunerea candidaturii.

– Prin reglementarea obligației de a publica diplomele de studii de către consilierii personali, se încalcă prevederile Codului administrativ, deoarece pentru aceștia legea nu solicită condiții minime de studii.

– Măsurile adoptate contravin dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public în măsura în care vizează date cu caracter personal, iar art. 12 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 544/2001 prevede că se exceptează de la accesul liber al cetățenilor informațiile cu privire la datele personale. Conform art. 14 alin. 1 din Legea nr. 544/2001: (1) Informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public NUMAI în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice.

Totodată, cele 2 hotărâri prevăd publicarea unor date suplimentare față de cele expres prevăzute de art. 5 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 554/2001.

Menționăm că, în paralel, s-a solicitat și opinia Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv dacă cele 2 hotărâri ale Consiliului Local al Mun. Timișoara respectă reglementările legale privind protecția persoanelor fizice vizate de aceste două hotărâri în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și în ceea ce privește libera circulație a acestor date.

Adresa transmisă va fi prezentată în ședința consiliul local. În situația în care consiliul local nu va revoca hotărârile în cauză, după primirea punctului de vedere al consiliului local cu privire la aspectele sesizate și respectiv după primirea punctului de vedere al ANSPDCP, se va analiza dacă se impune introducerea unei acțiuni la instanța competentă pentru anularea acestora.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole