Galeria Park a Uniunii Artiștilor Plastici Timișoara – expoziție “Structuri K5“ a artistei Geanina Ionescu

„STRUCTURI K5”.

Acesta este titlul sub care se reunesc cele mai recente creații ale artistei vizuale sibiene Geanina Ionescu, membră a Uniunii Artiștilor Plastici Filiala București, găzduită de Galeria  „PARK” a Uniunii Artiștilor Plastici Filiala Timișoara, până în data de 09 decembrie 2022.

Dincolo de creația artistică menționăm din CV-ul Geaninei Ionescu, că este conferențiar universitar doctor în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Director la Direcția de Conservare – Restaurare. Centrul ASTRA pentru Patrimoniu, Muzeul ASTRA Sibiu, coordonator și curator al Saloanelor ASTREI Sibiu.

În 2003, regretatul critic de artă Andrei Kertesz scria: „În pofida apariției ei eterice, Geanina Ionescu este o artistă telurică și extrem de temperamentală. Simte imaginea și orice detaliu al ei, apoi, o redă pe suportul picturii, cu o mână fermă și cu o nervozitate excesivă. Artista nu încearcă să înfrumusețeze lumea din jur, realitatea aparentă. Departe de estetismul ușor
desuet, frecvent în arta feminină, Geanina intervine cu o nebănuită forță, distorsionând
banalul. Nebănuita maturitate și dramatismul artistei îmi aduce aminte, fără să vreau, de
celebra sculptoriță germană Kathe Kollwitz. La dramatismul lucrărilor Geaninei contribuie și monumentalitatea aproape sculpturală a imaginilor ei și gama cromatică restrânsă.
Nervozitatea și frenezia vin să sublinieze nebănuita forță a artistei. Nici o urmă de feminitate în imagini, nici un minimum de compromis pe planul estetismului academist. Îmi vine în minte, nu doar pentru titlu, cunoscuta carte a lui Claude Lévi-Strauss Gândirea sălbatică – cândva un mit al generației mele. Geanina Ionescu este pe cale să devină, acum, o lebădă neagră în peisajul plasticii tinere contemporane”.

În 2018, dr. Matei Stîrcea-Crăciun, cercetător științific, specialist în antropologie simbolică la Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române afirma „Doamna Geanina Ionescu operează asupra noastră un exercițiu de introspecție, ne supune la ceea ce am putea numi o agresiune optică. Ni se oferă în fapt o inițiere în ceea ce înseamnă limbajele obiectuale. Sunt enorm de multe aceste limbaje, iar provocarea are drept scop să ne reveleze obiectul în ipostaza de purtător de limbaje. Nu este un hazard că arta de secole XX și XXI construiește punți între om și obiect. Vom ajunge curând să înțelegem cum obiectul vorbește despre oameni, câteodată mai bine decât o putem face noi înșine. Este o pictură destul de masculină, cu forme geometrice și cu o gimnastică a griurilor și a negrului interesantă, care îmi aduce aminte de fotografia alb-negru… E o pictură platonică, interesantă, revoluționară, care sigur că nu place oricui. Arta nu este democrație, arta este elitistă”.

În 2018, publicistul Mihai Hurezeanu afirma: „Datorită feminității sale, Geanina Ionescu ia în primire acest teritoriu fără complexe. Ea este femeia care aleargă cu lupii”, făcând trimitere la cartea scriitoarei Clarissa Pinkola Estés. „Este femeia vindecătoare. Aruncă punți și vindecă aceste abisuri. Construiește culmi, perpetuează și generează ca un producător de artă și cultură genuin violența sacră primordială asupra creaturii printr-o creativitate antropocosmică”.

Programul de funcționare al Galeriei „PARK” a Uniunii Artiștilor Plastici Filiala Timișoara (Strada George Enescu, nr. 1.) este de luni până vineri între orele 8 – 16.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole