Drept la replică – RETIM nu neagă că i-a plătit 15.000 de euro lui Mircea Bravo, dar aruncă vina pe ADID Timiș, asociație satelit a CJ Timiș, condusă de un membru al PNL Timiș cercetat pentru incompatibilitate

Buletin de Timișoara prezenta în data de 12 septembrie, într-un articol, faptul că societatea Retim, în care Consiliul Local Timișoara este acționar minoritar, dar are trei reprezentanți în Consiliul de Administrație, a plătit 15.000 de euro vloggerului Mircea Bravo pentru o campanie de publicitate privind colectarea selectivă a deșeurilor.

Informația obținută pe surse nu a putut fi confirmată oficial deoarece Retim nu a răspuns solicitării redacției noastre de a pune la dispoziție datele, prevalându-se de faptul că informațiile solicitate nu sunt de interes public.

Într-un drept la replică, pe care îl puteți citi mai jos în integralitate, Retim nu neagă suma plătită, dar precizează că decizia privind colaborarea cu vloggerul Mircea Bravo, venit tocmai din zona Grupului de Cluj, a fost luată împreună cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș – ADID Timiș – asociație satelit a Consiliului Județean Timiș, care este condusă de consilierul local al PNL Timișoara, Lorenzo Barabaș,  cercetat de Agenția Națională de Integritate pentru incompatibilitate.

Este aceeași asociație care recent a plătit peste 6.000 de lei publicitate către televiziune primăriei Sânnicolau Mare, condusă de Dănuț Groza, secretar general al PNL Timiș.

Redăm mai jos Dreptul la replică solicitat de Retim:

Timișoara, 18.09.2023 – RETIM Ecologic Service S.A. formulează prezentul drept la replică în urma articolului publicat pe data de 12.09.2023 în ediția online a Buletin de Timișoara, cu privire la campania RETIM în parteneriat cu ADID Timiș, „Eticheta Roșie”, și colaborarea cu echipa lui Mircea Bravo.

Dorim să oferim clarificări privind această campanie și să corectăm afirmațiile incorecte referitoare la fondurile folosite.

RETIM derulează campanii de informare și conștientizare a populației privind colectarea separată, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini parte integrantă a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune, înregistrat de ADID TIMIS cu nr. 2303/08.12.2017 și a ofertei financiare depusă de RETIM în cadrul procedurii de atribuire.

Campaniile de informare și conștientizare sunt desfășurate în cooperare cu ADID Timiș, în calitate de Delegatar și în conformitate cu strategia de informare și conștientizare și a valorilor asumate în oferta financiară.

Solicitările din partea Buletin de Timișoara, nu se încadrează în definiția informațiilor de interes public prevăzute de Legea 544/2001, conform căreia, „prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei”.

În continuare, Legea 544/2001, exemplifică la art. 5, o serie de informații de interes public cum ar fi:

a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

c) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

d) Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

e) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

f) Programele şi strategiile proprii;

g) Lista cuprinzând documentele de interes public;

h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

i) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

De reținut că informațiile solicitate nu intră nici sub incidența acestei definiții.

De asemenea, conform art. 12 din Legea 544/2001, informațiile privind activitățile comerciale sau financiare nu au caracter public dacă publicitatea lor afectează drepturile de proprietate intelectuală sau industrială sau principiul concurenței loiale.

Vă reamintim că RETIM Ecologic Service S.A., deși se supune prevederilor Legii 544/2001, în calitate de Operator de servicii publice, nu are calitatea de autoritate contractantă sau ordonator de credite conform Legii 98/2016, rămânând o societate pe acțiuni, cu capital mixt, obligată să funcționeze conform principiului concurenței loiale, așa cum este el definit de Legea 11/1991, și anume: „situaţia de piaţă în care fiecare întreprindere încearcă să obţină vânzări, profit şi/sau cotă de piaţă, oferind cea mai bună combinaţie practică de preţuri, calitate şi servicii conexe, cu respectarea uzanţelor cinstite şi a principiului general al bunei-credinţe.”

Pentru răspunsul la întrebarea nr. 2: la „Modalitatea cum a fost achiziționat, obiectul, serviciile prestate…”, menționăm că decizia de colaborare cu echipa lui Mircea Bravo a fost luată în urma unei cercetări de piață, în care s-au analizat potențialii influenceri din România care ar putea comunica eficient cu cetățenii din județul Timiș și care să se alinieze valorilor și standardelor noastre. Este important de subliniat că RETIM nu are calitatea de Autoritate contractantă sau ordonator de credite, prin urmare, ne organizăm această activitate conform normelor interne și criteriilor morale și de compatibilitate cu tipul nostru de activitate, astfel, am decis împreună cu ADID Timiș să alegem colaborarea cu echipa lui Mircea Bravo.

Vă mulțumim pentru interesul acordat acestei colaborări și vă asigurăm de întreaga noastră deschidere pentru o informare cât mai clară a cititorilor dvs. Dorim să reamintim tuturor cetățenilor că putem să contribuim împreună la îmbunătățirea calității vieții din județul Timiș printr-un proces de colectare separată început direct de acasă, prin sortarea deșeurilor reciclabile, golirea și clătirea lor, plierea sau turtirea, înainte de a le depozita în: recipientele verzi – pentru ambalajele din sticlă; recipientele galbene – pentru ambalajele din plastic, metal și deșeurile hârtie/carton; respectiv recipientele negre – pentru deșeurile reziduale.

Prezentul drept la replică a fost emis către și pentru a fi publicat în ediția online a Buletin de Timișoara, ca urmare a articolului apărut în Buletin de Timișoara, din data de 12.09.2023 cu titlul „Retim a plătit 15.000 de euro lui Mircea Bravo să promoveze colectarea selectivă a gunoiului – societatea refuză să explice ce face cu banii timișorenilor”.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole