Control la Primăriei comunei Sânpetru-Mare. Neregulile descoperite de inspectori

În luna iunie, Corpul de control al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor a desfăşurat un control tematic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sânpetru-Mare, județul Timiș.

În urma verificărilor derulate, au fost identificate o serie de probleme în ceea ce priveşte stabilirea şi ocuparea funcțiilor publice, dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, dar și în ceea ce priveşte derularea procesului de gestionare a resurselor umane.

Măsurile dispuse au fost:

➡ înființarea la nivelul Primăriei, a unui compartiment care să gestioneze activitatea de resurse umane sau introducerea în fișa de post corespunzătoare unei funcții publice ocupate, a atribuțiilor de gestionare a acestei activități;

➡ actualizarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici;

➡ încetarea de drept a raportului de serviciu al unui funcţionar public care îndeplinea condițiile de vârstă standard și stagiul minim de cotizare pentru pensionare;

➡ întocmirea/ actualizarea fișelor de post;

➡ efectuarea unei analize asupra dispozițiilor legale referitoare la evaluarea performanțelor profesionale ale funcţionarilor publici, cu scopul de a se asigura respectarea acestor dispoziții în toate procedurile de evaluare care vor fi desfășurate în viitor. Corpul de control a constatat că, la nivelul Primăriei nu a fost realizată evaluarea funcţionarilor publici în perioada 2014-2020;

➡ comunicarea către A.N.F.P. a tuturor actelor administrative, care nu au fost comunicate în termenul şi în condiţiile legii.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole