Uzina din Bocșa, veche de la 1739, scoasă la lumină pentru a deveni obiectiv turistic

Voluntarii lucrează intens la oprirea degradării care a cuprins monumentul, iar acoperișul turnului a început deja să fie construit.

Uzina este un reper industrial de nivel național, iar turnul de alimentare al fostului furnal continuă să reziste de mai bine de 200 de ani.

Primul furnal siderurgic cu flux continuu se deschide în Bocșa în 1719, în zona „Altwerk”, fiind colonizați aici muncitori și specialiști în minerit și metalurgie din Tirol și ulterior din Cehia. 

În 1722 furnalul este mutat din cauza amenințării inundației provocate de râul Bârzava, fiind inaugurat micul furnal, numit „Blaufeuer” sau furnalul Nepomuk , în zona „Neuwerk” a Bocșei. 

Furnalul din Neuwerk este mutat la rândul său în Bocșa montană în anul 1725, pe actualul amplasament din apropierea căii ferate. 

Turnul de alimentare al furnalului, monument istoric clasat regăsit în lista LMI 2015 sub codul CS-II-m-B-11037, rămâne martorul acestei lungi istorii siderurgice, atât a orașului, cât și a întregului Banat montan.

Este valoros atât din punct de vedere arhitectural, estetic și plastic, cât și din punct de vedere tehnic, prin componentele păstrate și elementele adiacente acestuia. (canal de aducțiune, aliniament de arbori seculari, gara etc).

Voluntarii își propun realizarea unei structuri noi de acoperire a turnului, proiectată pe baza elementelor prăbușite descoperite la baza acestuia. Noua structură de lemn va fi acoperită cu tablă fălțuită pe suport de astereală, ca urmare a studiului istoric întocmit anterior. În urma montării schelelor va fi inspectată starea zidăriei de la nivelul cornișelor și se va interveni prin recompletări punctuale acolo unde va fi cazul.

Premergător acestei intervenții se va realiza igienizarea monumentului și a perimetrului acestuia, eliberând zona de vegetația excesivă, de deșeuri și moloz. 

Nereguli la tăierea pădurilor din Timiș

În luna iunie a acestuia an, reprezentanții Gărzii Forestiere Timișoara, împreună cu reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Timișoara, Biroul Combaterea Delictelor Silvice, au efectuat verificări la agenții economici de pe…

Recomandările noastre

Cele mai citite articole