USR+ Timiș se laudă că Prefectura Timiș aplică legea. Nereguli grave descoperite la primării

“În doar 5 luni de la preluarea mandatului de prefect, Zoltan Nemeth a realizat 18 controale de legalitate la primăriile și consiliile locale din județ”, se arată într-o comunicare publică a USR+ Timiș.

“În anul 2020, Corpul de Control al prefectului a efectuat un număr de 11 controale la primăriile și consiliile locale din județul Timiș, iar în 2019 un număr de 10 controale. De la o medie de un control pe lună, prefectul USRPLUS a dispus și efectuarea a 2 controale pe săptămână. UAT-urile controlate în această perioadă a anului 2021 au fost : Ciacova, Otelec, Buzias, Recas, Iecea Mare, Pișchia, Giarmata, Variaș, Sânpetru, Comloșu Mare, Criciova, Bârna, Banloc, Livezile, Șag,  Pădureni, Remetea Mare, Topolovățu Mare, Belinț și Lovrin”, scriu cei de la USR+ despre activitatea Prefecturii Timiș.

Nereguli grave la primării

“Printre neregulile constatate în multe dintre UAT-uri se enumeră: necomunicarea în termen legal a hotărârilor de consiliu local și a dispozițiilor primarului, către prefect; modalitatea de numerotare și șnuruire a dosarelor de ședință; lipsa la dosarele de ședință a proceselor verbale de afișare/dezafișare a proceselor verbale ale ședințelor consiliului local; lipsa rapoartelor anuale de activitate ale unor primari prin care se prezintă starea economică, socială și de mediu; lipsa întocmirii și/sau publicării declarațiilor de avere ale unor primari/viceprimari și/sau a unor consilierilor locali; lipsuri în regulamentele de organizare și funcționare a consiliilor locale sau neadaptarea în anumite cazuri a acestora cu legislația actuală; lipsa statutului UAT-ului; lipsa programului audiențelor consilierilor locali și neefectuarea publicității acestuia; lipsa în preambulul dispozițiilor primarului sau hotărârilor de consiliu local a temeiului legal în baza cărora sunt emise aceste acte administrative, ori invocarea doar a legilor aplicabile fără indicarea articolelor incidente; lipsa la dosar a unor acte premergătoare hotărârilor de consiliu local, fără de care proiectele de HCL nu puteau fi introduse pe ordinea de zi (referat de aprobare, aviz de comisiii sau rapoartele compartimentelor de resort); denumirea incorectă a anumitor acte în acord cu codul administrativ (de ex. referatul de aprobare intitulat ca și expunere de motive, deși legislația s-a modificat cu privire la acest aspect odată cu OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ). În funcție de neregulile constatate efectiv în fiecare UAT, s-au prevăzut și măsuri de remediere și s-au stabilit termene în acest sens, în majoritatea cazurilor fiind respectate termenele pentru îndeplinirea măsurilor dispuse”, spun cei de la USR+ Timiș.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole