Studenții UPT se vor întoarce, treptat, în amfiteatre

Conducerea Universității Politehnica Timișoara a primit cu satisfacție anunțul privind ridicarea stării de alertă impusă până acum de pandemia de Covid-19 și, în consecință, posibilitatea revenirii studenților în amfiteatre. De altfel, cel de-al doilea semestru al actualului an de învățământ a început în sistem hibrid, cursurile desfășurându-se online, iar laboaratoarele și activitățile aplicative față în față.

„Chiar dacă actul educațional a fost afectat în ultimii doi ani de situația epidemiologică, în special în cazul învățământului tehnic, dat fiind specificul aplicativ al acestuia, Universitatea Politehnica Timișoara a luat toate măsurile pentru compensarea neajunsurilor provocate de învățământul online. Poate că unele dintre experiențele pozitive câștigate în această perioadă le vom păstra și în continuare, dar ne bucurăm în primul rând pentru încheierea pandemiei, iar în al doilea rând pentru faptul că vom putea relua activitățile în sistem față în față. În zilele următoare vom demara discuțiile cu studenții pentru asigurarea unei reveniri în cele mai bune condiții spre învățământul cu prezență fizică, adaptată specificului fiecărei facultăți”, a declarat conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara.

Ministerul Educației a emis o Notă conform căreia, începând cu data de 9 martie 2022, instituțiile de învățământ superior pot reveni la activități didactice cu prezență fizică. În situația în care acest fapt nu este posibil imediat, în vederea asigurării calității actului educațional, în funcție de specificul activităților desfășurate și în raport cu contextul actual (cazările studenților în căminele studențești, reconfigurarea orarelor etc), universitățile pot decide, în baza autonomiei universitare garantate de Constituția României, cu asumarea răspunderii publice, prin hotărâri ale Senatului universitar, o perioadă optimă de tranziție de la sistemul online la activități cu prezență fizică.

În contextul legislativ actual și în baza precizărilor Ministerul Educației, Consiliul de Administrație al Universității Politehnica Timișoara a transmis Senatului UPT propunerea ca, după consultarea organizațiilor studențești, să fie luată în discuție, cu celeritate, emiterea unei Hotărâri privind trecerea graduală de la sistemul hibrid actual la sistemul față în față. Până la emiterea unei hotărâri în acest sens, activitățile se vor desfășura în continuare în sistem hibrid, cu desfășurarea online doar a cursurilor, iar a laboratoarelor și activităților aplicative cu prezență fizică.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole