STPT obligată să deschidă un chioșc de bilete la Giarmata

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Societatea Metropolitană de Transport Timișoara” informează că STPT are obligația de a deschide un punct de vânzare a biletelor la Giarmata.

“Având în vedere adresa din partea U.A.T. Giarmata nr. 8454/12.08.2021 – înregistrată la A.D.I. – S. M. T. T. cu nr. 4671/12.08.2021 prin care se solicită demararea procedurilor necesare înființării unui punct de vânzare-cumpărare a titlurilor de călătorie în comuna Giarmata.  Vă notificăm ca, până la data de 17.09.2021 să efectuați toate demersurile în vederea deschiderii punctului de distribuție a titlurilor de călătorie în localitatea Giarmata.  În condițiile în care considerați că termenul acordat în cadrul prezentei notificări este unul prea scurt, care vă poziționează în imposibilitatea de a-l respecta, vă solicităm să ne comunicați sistematic, justificările pentru care acest termen nu poate fi respectat”, spun cei de la SMTT.

STPT ar putea fi amendată

“De asemenea, în această situație, vă rugăm să ne comunicați termenul în care considerați că vă puteți conforma cerințelor din prezenta notificare. Totodată, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în baza art. 22.3 lit. a) „Operatorul este obligat la plata de despăgubiri către entitatea contractantă pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, după cum urmează:

a) 600 lei pentru neîndeplinirea măsurilor de conformare impuse de către entitatea contractantă în termenul prevăzut, ca urmare a controalelor efectuate privind modul de executare a contractului sau evaluării modului de realizare a operării.”

Având în vedere cele expuse anterior, vă rugăm să vă conformați față de dispozițiile prezentei notificări și să inițiați, de îndată, deschiderea punctului de distribuție a titlurilor de călătorie pe aria teritorială a U.A..T. Giarmata”, atrag atenția cei de la SMTT.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole