Șobolanii vor fi fugăriți prin Timișoara – începe o nouă acţiune de deratizare

În cadrul obligațiilor legale ce îi revin, Primăria Timişoara anunță cetățenii orașului că, în perioada 1 – 15 martie 2022, se va desfășura o nouă acțiune de deratizare pe domeniul public.

“Prestatorul autorizat pentru efectuarea acestor lucrări este societatea Coral Impex SRL, prin contractul subsecvent nr. 31 din 04.05.2021 privind Servicii de salubrizare – activităţi de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie în municipiul Timişoara. Produsele folosite sunt: Agrorat  Pellet – substanţă activă Brodifacoum pentru combaterea rozătoarelor; Colbrom  Pastă – substanţă activă Bromadiolone pentru combaterea rozătoarelor. Substanţele fac parte din Grupa III de toxicitate (pesticide non-agricole),Tip 14 (Rodendicide), fiind avizate de Comisia Națională pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănătății şi se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar-umană de către Ministerul Sănătăţii“, se arată într-un comunicat al municipalității.

Personalul implicat în efectuarea lucrărilor este calificat și autorizat în conformitate cu  legislația în vigoare, fiind dotat cu echipament de protecție corespunzător.

“Menționăm că, organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar – gospodăreşti constituie o obligaţie permanentă a consiliilor locale şi a primarilor, a autorităţilor şi instituţiilor publice, a agenţilor economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi a cetăţenilor. Pentru ca tratamentele să aibă o eficienţă ridicată, facem apel la cetăţenii orașului să sprijine această acțiune și să adopte măsuri urgente în privința curăţeniei în propriile gospodării pentru combaterea rozătoarelor. Rugăm cetățenii să procedeze la salubrizarea și igienizarea spațiilor proprii de depozitare a deșeurilor menajere, interioare și exterioare clădirilor. Atragem atenția timișorenilor asupra faptului că sunt interzise golirea, deteriorarea sau sustragerea staţiilor destinate plasării momelilor, amplasate de către operatorul serviciilor de deratizare pe domeniul public. Totodată, reamintim că, prin HCL nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată, cap. VI – Reglementări privind combaterea vectorilor-rozătoare, insecte, dăunători-sunt consemnate sancțiuni, de pildă amendă de la  500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice în situația neefectuării lucrărilor de deratizare şi dezinsecţie imediat ce se constată apariţia de rozătoare (şoareci, şobolani) şi/ sau insecte (ţânţari, muşte, gândaci) și neluării măsurilor de combatere a dăunătorilor din spaţiile proprii“, mai precizează sursa citată.

În cazul în care condițiile meteo vor fi nefavorabile, perioada de desfășurare a acestei acțiuni va fi extinsă.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole