Primarul PNL din Sânnicolau Mare, Dănuț Groza – și-a vândut un nou teren al primăriei, în tranzacție fiind implicată și mama sa

Buletin de Timișoara vă prezenta pe 4 aprilie 2022 cazul primarului PNL din Sânnicolau Mare, Dănuț Groza, secretar general al PNL Timiș, care în anul 2018 a propus către Consiliul Local, la cererea soției sale, Camelia Groza, să fie aprobată vânzarea fără licitație a unui teren de către primăria pe care o conduce și acum către o firma în care este acționar 100% și în care soția sa era administrator.

Ancheta o puteți citi pe larg în articolul următor: https://buletindetimisoara.ro/primarul-pnl-danut-groza-a-vandut-catre-propria-firma-un-teren-ale-primariei-sannicolau-mare-va-fi-sesizata-directia-nationala-anticoruptie/.

Vânzarea a fost aprobată într-o ședință de Consiliu Local din 31.07.2018.

Nu a fost însă singura tranzacție, deoarece în aceeași ședință a fost aprobată o altă vânzare, a doua, către primarul Dănuț Groza și mama sa de data aceasta, așa cum reiese din procesul-verbal al ședinței.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe către d-na Aristia Groza şi dl.Dănuţ Groza a terenului în suprafaţă de 216 mp, situat în Sânnicolau Mare, strada Calea lui Traian nr.2A înscris în C.F. nr. 400702 Sânnicolau Mare, cu nr.top.957-958/1/2, conform raportului de evaluare nr. 13712/18.07.2018“, se arată în procesul verbal.

Redacția Buletin de Timișoara a solicitat Primăriei Sânnicolau Mare și PNL Timiș atât în anul 2021, cât și în anul 2022, prin intermediul mai multor cereri întemeiate pe legea 544/2001 privind liberul acces la informații publice, documente privind activitatea administrației și folosirea banilor publici de către partid. În buna tradiție PNL Timiș a lipsei de transparență nu s-a răspuns la niciuna dintre cererile redacției noastre, un gest cu atât mai blamabil cu cât primarul PNL din Sânnicolau Mare, Dănuț Groza, are angajat ca și consilier personal un fost jurnalist de la Opinia Timișoarei, Tudor Flueraș, care dovedește astfel o lipsă totală de etică profesională, cu atât mai mult cu cât și-a angajat soția, Loredana Lungu, la Consiliul Județean Timiș după câștigarea alegerilor de către PNL în 2020, (sic!) chiar la Biroul de Comunicare.

Însă, în cazul de față, din procesul-verbal al ședinței de Consiliu Local Sânnicolau Mare din 31.07.2018, reiese că vânzarea terenului către Dănuț Groza și mama sa a fost propusă de primarul Dănuț Groza, pe baza unei expuneri de motive semnată de primar și pe baza cererii lui Dănuț Groza. Mai mult, Proiectul de Hotărâre care a fost adoptat în unanimitate de Consiliul Local a fost prezentat și susținut tot de primarul Dănuț Groza, așa cum puteți vedea mai jos:

Se trece la punctul 11 al ordinei de zi –  Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării directe către d-na Aristia Groza şi dl.Dănuţ Groza a terenului în suprafaţă de 216 mp, situat în Sânnicolau Mare, strada Calea lui Traian nr.2A înscris în C.F. nr. 400702 Sânnicolau Mare, cu nr.top.957-958/1/2, conform raportului de evaluare nr. 13712/18.07.2018.

                    Dl. primar  prezintă referatul şi proiectul de hotărâre.

                     Preşedintele de şedinţă solicită preşedinţilor comisiilor de specialitate să spună ce au stabilit comisiile:

           D-nul consilier  Radu Gheorghe Asaftei  – Comisia economico-financiară –  a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre;

           D-na consilier  Bianca Vinţan – Comisia juridică, disciplină, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism – a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre;

           D-na  consilier  Alina Drăgoi-  Comisia pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ, sănătate, muncă şi protecţie socială, sport, familie şi protecţie copii – a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre;

Preşedintele de şedinţă:   

Având în vedere :

  • referatul nr.13713/18.07.2018 întocmit de către d-na Marcu Loredana – şef Birou impozite şi taxe locale;
  • Expunerea de motive nr.13714/18.07.2018 a primarului Oraşului Sânnicolau Mare;
  • Petiţia d-nei Aristia Groza şi a d-lui Dănuţ Groza, înregistrată la registratura Oraşului Sânnicolau Mare sub nr.11409/12.06.2018;
  • raportul de evaluare înregistrat la registratura Oraşului Sânnicolau Mare sub nr.13712/18.07.2018;
  • prevederile art.10, 21 alin.1, art.23, art.36 alin.2 lit.(c) şi alin.5 lit. (b) şi art.123 alin.(1) şi alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;     
  • procedura stabilită prin Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
  • avizul Comisiei economico-financiară şi agricultură al Comisiei juridice, disciplină, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului Local al  oraşului Sânnicolau Mare şi al Comisiei pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ, sănătate, muncă şi protecţie socială, sport, familie şi protecţie copii.

         În temeiul art. 45 şi art.115 alin.1 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare supun la vot şi în unanimitate se aprobă :

            Art.1. vânzarea fără licitaţie a imobilului teren în suprafaţă de 216 mp, situat în Sânnicolau Mare, strada Calea lui Traian nr.2A, înscris în C.F. nr. 400702 Sânnicolau Mare, cu nr.top. 957-958/1/2, deţinut în baza contractului de concesiune nr.6701/02.04.2014,  la preţul de 20.200 lei fără TVA, echivalentul a 4350 euro, către d-na Aristia Groza şi dl.Dănuţ Groza, conform raportului de evaluare nr. 13712/18.07.2018.

                     Beneficiarii contractului vor achita terenul pe o perioadă de 3 ani în  rate lunare cu o dobândă de 3, 50 %,  conform BNR, rata dobânzii la facilitatea de creditare aplicată la fiecare rată, începând cu anul curent.               

                   La vânzarea imobilului teren se va stabili suprafaţa liberă de construcţii-teren construibil, pentru care se va calcula valoarea TVA, conform prevederilor legale.

             2.  Beneficiarii contractului de vânzare-cumpărare va suporta şi cheltuielile ocazionate cu evaluarea terenului în cauză, iar valoarea evaluării se va deduce din factura emisă de către evaluator pentru efectuarea expertizei în cauză.

             3.  Se împuterniceşte dl. Flaviu Teodor Brişan–şef Birou urbanism , investiţii, disciplină în construcţii, amenajarea teritoriului, agricol ca în numele şi pentru oraşul Sânnicolau Mare, să semneze la SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ DANIEL AMAN, EDUARD LAMBERT, EMIL-SIMION GRUI ŞI ALEXANDRA –EMILIA FRUNZĂ din Sânnicolau Mare contractul de vânzare cumpărare.

             În cazul în care dl. Flaviu Teodor Brişan este în concediu se împuterniceşte d-na Loredana Anca Marcu- şef Birou impozite şi taxe locale să semneze contractul de vânzare cumpărare“, se arată în procesul verbal al ședinței din 31.07.2018.

Timișul la nivel european – sloganul PNL din 2020 sub care a candidat chiar și primarul PNL din Sânnicolau Mare, Dănuț Groza.

Ne întrebăm retoric, oare jurnaliștii care sunt în slujba unor asemenea personaje politice, chiar nu au nicio apăsare? Buletin de Timișoara va prezenta și motivul pentru care nu există această apăsare, pentru fiecare caz în parte.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole