Primăria Timișoara chemată să cumpere în numele Colterm peste 150.00 de certificate de emisii de gaze cu efect de seră

Primăria Timișoara este somată de către administrator judiciar al Colterm să să cumpere 153.443 de certificate de emisii de gaze cu efect de seră aferente perioadei anterioare deschiderii procedurii insolvenței 01.01.2021-25.10.2021, printr-o adresă a consorțiului Alfa&Quantum SPRL, Maestro SPRL și Insolvein SPRL.

“Certificate EUA aferente anului 2021, ce trebuie achiziționate până în data de 30.04.2021 sunt în număr de 232.749. Pentru perioada ulterioară deschiderii procedurii insolvenței, 26.10.2021-31.12.2021 CLT Colterm SA, prin administrator special dl. Amza Cristian, cu avizul administratorului judiciar, a asigurat un număr de 79.306 de certificate, aferente generării de emisii CO2 pe perioada ulterioară deschiderii procedurii de insolvență. Astfel, CLT Colterm SA prin administrator special si administrator judiciar, și-a îndeplinit propria obligație legală de a achiziționa certificatele EUA ulterioare deschiderii procedurii generale de insolvență, iar certificatele anterioare deschiderii procedurii sunt în sarcina acționarului unic, care a asigurat administrarea societății debitoare, și care putea și trebuia să asigure achiziționeze anterior datei de 26.10.2021 a certificatelor EUA aferente activității și emisiilor de CO2 înregistrate în perioada 01.01.2021-26.10.2021. În prezent au rămas neachiziționate un număr de 153.443 de certificate EUA aferente   generării de emisii CO2 pe perioada 01.01.2021-25.10.2021 ( anterioară deschiderii procedurii de insolvență), care trebuie de urgență cumpărate până cel târziu în data de 30.04.2021“, se arată în adresa administratorului judiciar.

Primăria chemată să facă achiziția în numele Colterm

“CLT Colterm SA se află în imposibilitatea legală de a achiziționa aceste certificate EUA aferente perioadei anterioare deschiderii procedurii insolvenței 01.01.2021-25.10.2021, având în vedere că,  pe perioada ulterioara deschiderii procedurii insolvenței se pot efectua doar plăți ale datoriilor curente, conform  prev. art. 5 pct. 2 lit. b), art. 5. pct. 21, art. 75 alin.4, art. 87 din L. nr. 85/2014. Certificatele EUA aferente perioadei 01.01.2021-25.10.2021 ce trebuie achiziționate până în 30.04.2022 reprezintă o creanță certa anterioară deschiderii procedurii insolvenței, care a devenit lichida si exigibila ulterior si se asimileaza  disp. art 102 alin. 1 din L. nr. 85/2014 conform cărora „sunt creanțe anterioare și creanțele bugetare stabilite printr-o decizie de impunere întocmită ulterior deschiderii procedurii, dar care are ca obiect activitatea anterioară a debitorului”.  Aceste aspecte v-au fost deja învederate și de către administratorul special prin adresa nr. 8013/11.04.2022, care a arătat că disp. art. 102 alin. 1 din L. nr. 85/2014 se interpretează în sensul că „societatea se află în imposibilitatea  legală de a efectua plăți aferente certificatelor EUA, aferente activității, recte emisiilor înregistrate în perioada 01.01.2021-26.10.2021, deoarece nu se încadrează în categoria plăților curente, fiind în fapt o favorizare a unui creditor în dauna altora, aspect interzis de legea specială. În acest sens, vă recomandăm ca în calitate de acționar unic al societății, să analizați posibilitatea, evident cu respectarea tuturor prevederilor legale prin care să faceți această achiziție în numele societății”. Urmare a analizei efectuate de administratorul judiciar privind activitatea CLT COLTERM SA de la data desemnării si până în prezent, s-a constatat că Mun. Timișoara are calitatea de acționar unic pentru debitoarea Colterm SA, ceea ce a presupus si  administrarea societății CLT Colterm SA anterior deschiderii procedurii de insolvență  În calitate de acționar unic, pe de-o parte, și de unitate administrativ teritorială, pe de altă parte, beneficiară a contractului de delegare (care stabilește prin HCL prețul de energiei termice livrate populației, și cuantumul subvențiilor pentru diferența de preț), apreciem ca aveți obligația legală de a asigura sursa de finanțare necesară achiziționării EUA aferente anului 2021“, mai precizează sursa citată.

Prețul certificatelor nu a fost inclus în prețul gigacaloriei

“Sub acest aspect arătăm că Mun. Timișoara este beneficiarul contractului nr. 216/30.05.2006, respectiv nr. CDE 2021-1475/15.10.2021-anexa 4 la HCL nr. 353/05.10.2021 prin care a fost delegat serviciul de utilitate publică constând în producerea, transportul și distribuția energiei termice către populația Mun. Timișoara, iar certificatele de emisii de gaze cu efect de seră sunt o obligația legală ce trebuie îndeplinită ca urmare a prestării acestui serviciu de utilitate publică, costul real al certificatelor aferente anului 2021 nefiind inclus de Mun. Timișoara în prețul local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrată de CLT Colterm SA. Astfel, pentru energia termică livrată populației până la finele anului 2021, societatea a încasat tariful vechi, neactualizat din data de 01.09.2010- populație 252,17 lei/Gcal (24% TVA inclus) ulterior redus la 242 lei/Gcal( prin diminuarea cotei de TVA la 19%), în timp ce costurile de aprovizionare cu gaze au fost la aproape 1000 lei/MWh. Așa cum reiese din adresa Mun. Timișoara nr. SC2022-7427/28.03.2022 în calculul prețului energiei termice livrate consumatorilor a intrat costul certificatelor doar începând cu data de 01.01.2022, însă certificatele care trebuie să fie achiziționate până în 30.04.2022 sunt certificatele aferente perioadei 01.01.2021-25.10.2021, costul acestor certificate aferente anului 2021 nefiind introdus anterior de Mun. Timișoara în prețul energiei termice. De altfel, așa cum rezultă și din raportul Curții de Conturi nr 26210/23.12.2021, pag. 16, chiar și începând cu data de 01.01.2022, prețul aprobat prin HCL 507/23.12.2021 și nr. 39/08.02.2022 este în prezent unul depășit, cât timp în calculul prețului actualizat a fost avut în vedere costul mediu de certificat pe cele 2 centrale de 58-59 euro/certificat EUA ( calculat pe baza bilanțului tehnologic la 67.322.288 lei), în timp ce aceste certificatele se achiziționau pe piață liberă la 84,77 euro/tonă încă din data de 16.12.2021, iar în prezent costul lor este de peste 86,51 euro/certificat și va tot crește până în 30.04.2022.  Vă reatragem atenția asupra consecințelor negative menționate în adresa noastră anterioară nr. 175/05.04.2022, respectiv faptul că neachiziționarea unui număr de 153.443 certificate până cel târziu în data de 30.04.2022, va duce la aplicarea de către AFM a unor contribuții și penalități de întârziere în cuantum excesiv de mare, în conformitate cu prev. art. 18  din HG nr. 780/2006, printr-o decizie de impunere ce va constituie titlu executoriu, ceea ce va conduce la riscul iminent de declanșare a procedurii de faliment a debitoarei CLT Colterm SA, al cărui acționar unic este Mun. Timișoara. Având în vedere toate aceste considerente revenim la toate solicitările transmise anterior, prin adresele nr. 175/05.04.2022 și nr. 8013/11.04.2022,  sens în care vă solicităm de URGENȚĂ  ca  Mun. Timișoara, în calitate de acționar unic,  să achiziționeze în numele CLT Colterm SA un număr de 153.443 de certificate  de emisii de gaze cu efect de seră aferente perioadei anterioare deschiderii procedurii de insolvență, 01.01.2021-25.10.2021.  Ulterior achiziționării acestor 153.443 certificate EUA, municipiul Timișoara își va recupera creanța provenind din prețul plătit pentru achiziționarea certificatelor în conformitate cu dispozițiile legii speciale nr. 85/2014“, se mai precizează în adresa semnată de asociatul coordonator Marius Radu Cârceie.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole