Municipiul Timișoara va beneficia de o strategie privind alimentarea cu energie termică – Primăria plătește 300.000 de lei

Primăria Municipiului Timișoara a primit o ofertă de la ENERGY-SERV București pentru “Servicii de întocmire a Strategiei de alimentare cu energie termică în municipiul Timișoara”.

Strategia de alimentare cu energie termică a consumatorilor din municipiul Timișoara va include soluțiile tehnice și economice pentru modernizarea sistemului de încălzire pe tot lanțul producție-transport/distribuție – consum energie, proiecte de investiții până în 2026 și studii pentru continuarea investițiilor după 2026.

“Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Timișoara trebuie menținut și dezvoltat, întrucât acesta poate asigura energie termică pentru sectorul rezidențial/non-rezidențial în condiții de siguranță, eficiență energetică și performanță economică ridicată, având totodată un impact pozitiv asupra protecției și conservării mediului ambiant prin controlul strict al emisiilor poluante. Scopul elaborării strategiei este de a identifica și prioritiza necesitățile investiționale, astfel încât să respecte conformarea cu politicile naționale și europene în domeniul energiei și mediului, luând în considerare suportabilitatea investițiilor de către populație și capacitatea locală de implementare a proiectului“, a declarat primarul Dominic Fritz.

Obiectivele strategiei sunt reprezentate de atingerea simultană a următoarelor ținte: reducerea emisiilor interne de gaze cu efect de seră cu cel puțin 50% până în 2030, comparativ cu 2020; un consum de energie din surse regenerabile de 32% în 2030; îmbunătățirea eficienței energetice cu 32,5% în 2030; îndeplinirea până în 2030 a criteriilor care definesc un “sistem eficient de încălzire centralizată”.

Strategia va reprezenta documentul suport pentru justificarea necesității finanțării investițiilor pentru retehnologizarea/modernizarea/reabilitarea sistemului de alimentare cu energie termică din municipiul Timișoara, prezentând situația existentă, proiecțiile privind dezvoltarea viitoare a întregului SACET. Pe baza acestor informații, documentația va expune opțiunile strategice pentru sistemul de alimentare cu energie termică centralizat și opțiunile specifice aferente fiecărei componente a sistemului.

Finanțarea este asigurată prin alocarea de fonduri din bugetul local, valoarea estimată a contractului de servicii fiind de 297.000,00 lei (fără TVA), cu o durată de execuție de 90 de zile.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole