CFR va plăti 30 de milioane de lei pentru consultanță la modernizarea a două tronsoane din calea ferată Caransebeș – Timișoara Est

Au fost desemnate ofertele câștigătoare pentru serviciile de consultanță și supervizare a proiectării și execuție a lucrărilor pe Loturile 1 și 2, aferente obiectivului de investiții „Modernizarea liniei de cale ferată Caransebeș-Timișoara-Arad”.

TPF Inginerie SRL a fost desemnată câștigătoare pentru ambele loturi, cu o ofertă în valoare de 14.310.938,75 lei, fără TVA pentru Lotul 1 Caransebeș-Lugoj, respectiv 14.248.984,25 lei, fără TVA oferta pentru Lotul 2 Lugoj-Timișoara Est, contractele de achiziție publică urmând a fi semnate de ambele părți la finalul perioadei legale de contestații.

În cadrul celor două contracte, Consultantul/Supervizorul va coordona, va asigura consultanță și supervizare în cadrul celor două etape ale contractelor, respectiv proiectarea şi execuția lucrărilor de modernizare, aferente secțiunilor de cale ferată de pe Lotul1 și Lotul 2, conform prevederilor HG nr. 1/2018, pentru aprobarea condițiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice. De asemenea, va urmări ca Proiectul tehnic să fie elaborat conform regulamentelor legale în vigoare, cu respectarea tuturor etapelor din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare“, arată CFR într-un comunicat de presă.

Consultanța și supervizarea etapelor de proiectare și execuție lucrări, în cadrul celor două contracte, se vor realiza pe secțiunea de cale ferată de la Caransebeș, până la Timișoara Est, pe o lungime totală de circa 95 km, astfel:

✅ Lotul 1 Caransebeș-Lugoj, km 474+925 – km 514+504;

✅ Lotul 2 Lugoj-Timișoara Est, km 514+504 – km 568+638.

Sursa de finanțare a celor două contracte de consultanță și supervizare proiectare și modernizare a infrastructurii feroviare aferente loturilor 1 și 2 va fi asigurată din fonduri nerambursabile prevăzute în PNRR, Componenta 4 – Transport sustenabil, durata totală estimată a serviciilor prestate va fi de 103 luni pentru fiecare contract.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole