A început examenul de definitivare în învățământ, sesiunea 2021

Numărul de candidați admiși la proba scrisă: 342, din care 273 femei și 69 bărbați, transmite Inspectoratul Școlar.

Numărul de discipline la care se susține examenul: 43

Cei mai mulți candidați sunt înscriși la disciplinele:

Limba română și literatura pentru copii – 90 candidați.

EDUCATIE FIZICA SI SPORT – 46 candidați.

Limba și literatura română și matematică, metodica predării și literaturii române – 43 candidați.

Centrul de examen este organizat la Colegiul Național C.D. Loga Timișoara.

Proba scrisă se desfășoară începând cu ora 9,00, durata de redactare a lucrării scrise fiind de 4 ore.

Evaluarea lucrărilor și soluționarea contestațiilor se desfășoară  în 7 centre naționale de evaluare stabilite de către Comisia Națională de definitivat.

Afișarea rezultatelor se va realiza în 21 iulie 2021.

Eventualele contestații se depun la centrul de examen în zilele de 21 și 22 iulie 2021.

Afișarea rezultatelor finale în 28 iulie 2021.

Nota minimă de promovarea a examenului este 8 (opt) și se calculează după formula: ND= (NI1+NI2+NP+7NS)/10, unde NI1 reprezintă nota obținută la inspecția de specialitate1, NI2 reprezintă nota obținută la inspecția de specialitate2, NP reprezintă nota obținută la evaluarea portofoliului profesional și NS nota obținută la proba scrisă.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole