Universitatea Politehnica Timişoara a devenit membră a Reţelei universităţilor din oraşele capitală culturală europeană

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT), care susţine proiectul „Timişoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii” (CEC), a devenit membră a Reţelei universităţilor din oraşele capitală culturală europeană (UNeECC), fondată în 2006 la Pecs, în Ungaria.

UPT se implică astfel în susţinerea proiectului „TM2023 – Capitală Europeană a Culturii”, mijlocind noi colaborări, Reţeaua având ca obiective principale asigurarea recunoaşterii rolului şi contribuţiei universităţilor la succesul oraşelor care au câştigat titlul de Capitală Culturală Europeană, oferirea universităţilor membre posibilitatea unei participări continue şi depline la mişcarea Capitalei Culturale Europene, încurajarea cooperării interuniversitare, dezvoltarea şi remodelarea poziţiei regionale a universităţilor şi crearea de noi activităţi de colaborare între oraşe şi universităţi.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole