TimPark mai face un pas pentru amenajarea parcării multinivel de la Gara de Nord – a solicitat acordul de mediu

               Municipiul Timişoara,  titular al proiectului „Reamenajare zona B-dul Ion Dragalina” propus a fi amplasat în Municipiul Timișoara, B-dul. General Ion Dragalina, B-dul. Republicii, Jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiş, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reamenajare zona B-dul. General Ion Dragalina, propus a fi amplasat în Municipiul Timișoara, B-dul. General Ion Dragalina, B-dul. Republicii, jud. Timiș.

               Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr.18-18A, în zilele de luni – joi între orele 800 – 1630, vineri între orele 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/- Secţiunea Acorduri de mediu.

               Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.(P)

Recomandările noastre

Cele mai citite articole