Timișoara: începe preluarea cererilor pentru ajutorul de încălzire – pot beneficia familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 1.386 lei, respectiv persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2.053 lei 

Începând cu 02 octombrie 2023, demarăm acțiunea de preluare a cererilor – declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței şi a suplimentului pentru energie, în vederea aplicării prevederilor Legii nr.226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 1073/2021, pentru sezonul rece 01 noiembrie 2023 – 31 martie 2024.

Categorii de beneficiari:

Pot beneficia de acest drept familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 1386 lei,  respectiv persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2053 lei și care nudețin bunurile cuprinse în Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului social, anexată prezentului comunicat și prevăzută în anexa nr.4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr.50/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, inclusiv în perioada sezonului rece, în sumă fixă, în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum maxim de:

  1. 30 lei / lună pentru consumul de energie electrică (în factură);
  2. 10 lei / lună pentru consumul de gaze naturale (în factură);
  3. 10 lei / lună pentru consumul de energie termică (în factură);
  4. 20 lei / lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri (la titular)

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole