Regionala CFR Timișoara va beneficia de investiții de peste 550 de milioane de lei pentru readucerea liniilor de cale ferată la viteze de 120 km/h

Compania Națională de Căi Ferate “CFR” SA a desemnat ofertele câștigătoare pe 4 loturi, la licitația deschisă pentru Lucrări de întreținere prin înlocuirea la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii, pe o lungime de maximum 1461 km din rețeaua feroviară, lucrări care au drept scop readucerea liniilor în parametri proiectați și circulația trenurilor cu vitezele inițiale de maximum 120 km/h.

În cadrul procedurii de licitație publică, împărțită în 8 loturi, aferente celor 8 sucursale regionale de cale ferată, au fost desemnate ofertele câștigătoare, cu o valoare totală de 2.1 miliarde lei, pentru loturile 1,3,4 și 5, astfel:

►Lotul 1 (SRCF București): AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR S.A.) – ofertă câștigătoare în valoare de 459.877.319,55 lei fără TVA

►Lotul 3 (SRCF Timișoara): SALCEF SPA – ofertă câștigătoare în valoare de 562.428.647,70 lei fără TVA

►Lotul 4 (SRCF Cluj): SALCEF SPA – ofertă câștigătoare în valoare de 611.548.030,55 lei fără TVA

►Lotul 5 (SRCF Brașov): AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR S.A.) – ofertă câștigătoare în valoare de 466.838.540,32 lei fără TVA

Procedurile pentru lotul 2 (SRCF Craiova) și lotul 6 (SRCF Iași) au fost anulate, toate cele 7 oferte depuse fiind declarate neconforme, iar loturile 7 și 8 sunt în etapa de evaluare a ofertelor.

Menționăm faptul că, acordurile-cadru, aferente celor 8 Sucursale Regionale de Cale Ferată (București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Galați și Constanța), se vor derula pe o perioadă de 4 ani și au ca obiectiv stabilirea termenilor şi condiţiilor ce vor guverna contractele sectoriale de lucrări (contractele subsecvente de lucrări, care se vor încheia la nivel de regională, în limita fondurilor alocate). De asemenea, precizăm faptul că, lucrările de întreținere prin înlocuirea la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii și realizarea căii fără joante, care se vor executa pe o lungime de 1461 km CF, au ca obiectiv aducerea liniei în parametri proiectați pentru viteza maximă de circulație de 120 km/oră.

Reamintim faptul că, valoarea totală estimată a acordului-cadru, împărțit în 8 loturi, este de minimum 1.001.483.640 lei fără TVA și de maximum 4.216.621.320 de lei, fără TVA, sursa de finanțare fiind asigurată din fonduri de la Bugetul de Stat.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole