Ordinul Arhitecților Timiș: probleme grave la documentația întocmită de CJ Timiș pentru parcarea supraetajată de lângă Hotel Timișoara

Conducerea PNL a Consiliul Județean Timiș dorește să concesioneze lucrările pentru parcarea supraterană de lângă Hotel Timișoara, iar documentația a fost realizată de o firmă apropiată de PNL cu activități de spiritism și servicii de escortă, așa cum puteți citi AICI.

În acest sens consilierii județeni ar fi trebuit să voteze pe data de 11 aprilie un proiect de hotărâre, într-o ședință extraordinară de plen.

Proiectul de hotărâre a fost însă retras de pe ordinea de zi de conducerea PNL a CJ Timiș și nu a mai intrat la vot din cauza protestului celorlalte partide din administrația județeană.

Liderii Consiliului Județean Timiș pregătesc un adevărat tun pentru patrimoniul și bugetul CJT, instituție tratată ca o adevărată moșie proprie de către vremelnicii ei șefi. Metehnele vechi ale liberalilor nu dispar, iar conducerea Consiliului Județean Timiș a convocat în regim de urgență o ședință a comisiilor reunite și mai apoi un plen extraordinar care are pe ordinea de zi un punct arzător: concesionarea lucrărilor de construcție a unei parcări etajate pe Bulevardul Regele Mihai I din Timișoara“, arăta PSD Timiș într-un comunicat de presă.

De la momentul respectiv nu se mai știe exact ce s-a întâmplat cu intențiile de concesionare a lucrărilor, iar proiectul nu a mai fost repus pe masa consilierilor județeni.

Astăzi, 3 mai, însă, Ordinul Arhitecților Timiș a emis un comunicat de presă în care arată, cu date tehnice, problemele din Caietul de sarcini care stă la baza documentației de concesionare a investiției.

OAR acuză conducerea PNL a Consiliului Județean de faptul că ar avea deja un proiect tehnic întocmit care stă la baza acestei documentațiiși avertizează călucrările ce urmează să fie executate ar putea fi de o calitate îndoielnică.

Mai mult, arhitecții arată că sunt probleme cu regimul de înălțime și cu termenele de execuție.

OAR Timiș, în urma analizării atente a documentației de atribuire a contractului de concesiune de lucrări pentru realizarea investiției „Parcare etajată și servicii Bd-ul Regele Mihai I – Municipiul Timișoara”, transmite următoarele observații:

– ca abordare generală în situația unei investiții, cu atât mai mult în zona centrală a Timișoarei, susținem și încurajăm aparatul administrativ să opteze pentru organizarea de concursuri de arhitectură; în situația de față ar fi absolut obligatoriu un concurs de arhitectură prin care să se poată filtra mai multe variante prezentate, realizate pe baza unor studii profesionale de urbanism, arhitectură, istorie, etc. Situl se află în Zona de protecție a Sitului urban Cartierul „Cetatea Timișoara”, sec. XVIII-XX, Poz. 60 in LMI, cod TM-II-s-A-06095, a Ansamblului interbelic „Corso”, sec. XX, Poz. 153 in LMI, cod  TM-III-a-A-06115, a Bisericii Mizericordienilor (1735), Poz. 134 in LMI, cod TM-II-m-A-06164.01 și a Spitalului Mizericordienilor, azi Spitalul de oftalmologie (1748), Poz. 135 in LMI, Cod TM-II-m-A-06164.02; conf. Legii 422/2001 este necesar acordul / parerea / consultarea D.J.C.Timiș.

– pe terenul în discuție, situat pe inelul 1 al Timișoarei, în imediata apropiere de centrul istoric și Piața Victoriei, credem cu tărie că e nevoie de o abordare atentă care să țină seamă de integrarea în context, cu grijă în stabilirea gabaritelor, alegerea materialelor etc.

Observații punctuale asupra Caietului de sarcini, parte a documentației de atribuire:

– la descrierea destinației imobilului, pag. 3, este impus regim de înălțime P+4E+5R; propunem modificarea în regim de înălțime maxim (S)+P+4E+Etr; subsolul este necesar pentru spații tehnice. De asemenea, înălțimea maximă posibilă nu poate fi impusă prin caietul de sarcini ci rezultă prin PUZ;

– distribuția funcțiunilor în cazul unei construcții cu destinație mixtă (parcare auto și alte funcțiuni) nu poate fi impusă prin caietul de sarcini, ci trebuie să rezulte în urma studiilor urbanistice; având în vedere locația, considerăm că investiția pe acest sit ar trebui să acomodeze preponderent funcțiuni de interes public, stabilite prin studii urbanistice, și secundar parcare auto;

– în caietul de sarcini, la pag. 3, este impus un număr minim de 430 de locuri de parcare; propunem să fie cerut prin caietul de sarcini un număr optim, lăsând în atribuțiile proiectantului stabilirea numărului exact, având în vedere că normativul de parcări a fost actualizat și este posibil ca acest număr să nu fie realist;

– la pagina 6 se face referire la NP 24-97 care nu mai este valabil; a se înlocui cu NP 24-2022;

– în ceea ce privește durata contractului descrisă la pagina 10, capitolul 2.2, considerăm că termenele în forma actuală sunt neverosimile și imposibil de  respectat, existând riscul ca livrabilul să fie de calitate îndoielnică; propunem modificarea termenelor după cum urmează: 44 de luni pentru proiectarea și execuția investiției (PUZ – 14 luni, proiect DTAC, proiect tehnic, detalii de execuție și caiete de sarcini – 10 luni, execuție lucrări – 24 luni); aceste modificări vor trebui implementate inclusiv la paginile 19 și 20 din documentație;

– propunem eliminarea tabelului conținând indicatori teritoriali de la pagina 11, fiind o contradicție a principiilor legislative care guvernează legislația în domeniul urbanismului. Acești indici de tip POT / CUT se stabilesc prin PUZ și nu pot fi impuși prin caietul de sarcini, cu atât mai mult fiind vorba despre un proiect în zona 0 a Timișoarei;

– în aceeași notă, propunem eliminarea scenariului recomandat la pagina 11 – datele din tabel nu se pot anticipa înainte de aprobarea PUZ și elaborarea SF-ului;

– în ceea ce privește închiderile și finisajele exterioare stipulate la pag. 11, considerăm că sunt mult prea limitative iar calitatea lor nu este în concordanță cu zona centrală istorică;

– verificarea proiectului tehnic la care se face referire la pag. 14 se face prin grija beneficiarului (CJT) și nu a proiectantului;

Toate observațiile de mai sus se referă la prima parte a Proiectului de Hotărâre, și anume la Caietul de Sarcini; se aplică și încurajăm să fie preluate și adoptate și în partea a doua care conține contractul și anexele.

În concluzie, nu putem să nu observăm că informațiile ce țin de gabaritele construcției sunt extrem de detaliate, cu mare precizie, ceea ce ne face să ne întrebăm dacă există deja un proiect întocmit care stă la baza acestei documentații.

Lipsesc în schimb informații relevante ce țin de partea economică a investiției prin care beneficiarul (CJT) să poată anticipa interesul de a se investi minim în lucrări de calitate îndoielnică cu scopul de a maximiza profitul.

Ordinul Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș susține dezvoltarea sustenabilă a orașului Timișoara. Interesul public pe acest sit atât de important pentru oraș este ca investiția să fie făcută cu prudență, după regulile de bună practică care să răspundă unor cerințe complexe și bine întemeiate ale administrației publice și a specialiștilor, cerințe ce pot fi îmbunătățite în prezenta documentație de atribuire a contractului de concesiune“, arată sursa citată.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole