Consilierul local PSD, Radu Țoancă: au fost sesizate Curtea de Conturi, DNA și ANI în cazul Centrului de Proiecte

Consilierul local PSD, Radu Țoancă, anunță că au fost sesizate Curtea de Conturi, DNA și ANI în cazul Centrului de Proiecte.

“Am atras atenția primarului Dominic Fritz încă de anul trecut în legătură cu faptul că eliminarea Consiliului Local din procedura de selecție a finanțării proiectelor culturale, sportive și de tineret este ilegală și periculoasă pentru banul public, în condițiile în care sumele anuale alocate acestor domenii sunt de ordinul milioanelor de lei. În opinia mea, Comisia 5 din Consiliul Local Timișoara, cea specializată în aceste domenii, ar trebui să aibă ultimul cuvânt de spus în alocarea banilor publici, nu anumiți evaluatori “independenți”, mulți dintre ei iluștrii anonimi, ai căror singure merite certe sunt că au anumite simpatii și predilecții ideologice. Dominic Fritz a ales sa ignore acest avertisment și a înființat un Centru de Proiecte care să “vămuiască” toate finanțările din buget, eludând prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități non-profit de interes general. Era clar pentru toată lumea că, mai devreme sau mai târziu, apetitul nesățios al ONG-iștilor pentru banul public va duce la derapaje ilegale, recentele investigații jurnalistice fiind doar începutul problemelor pentru cei care confundă bugetul local cu propriul buzunar“, susține Radu Țoancă.

Sesizarea făcută de un funcționar al primăriei

“Informațiile care ne parvin din zona Centrului de Proiecte sunt de noaptea minții: încercări de a se achiziționa autoturisme, propuneri de mărire a numărului de angajați printr-o nouă organigramă etc. Toate aceste aspecte vor face obiectul unor controale și investigații de specialitate, mai ales că ieri, doamna Mirela Toc, funcționar public în cadrul PMT, a sesizat DNA, ANI și Curtea de Conturi pe aceste spețe. Inspectorii Curții de Conturi Timiș se află deja la PMT într-un control tematic și după dezvăluirile publice probabil că vor poposi și pe strada Vasile Alecsandri nr. 1, la sediul centrului. Cât despre încrederea pe care acești “progresiști” culturali o inspiră în ceea ce privește Timișoara, Capitală Europeană a Culturii în 2023, cred că este inutil să mai vorbim“, completează Radu Țoancă.

În replică, Centrul de Proiecte spune că în presă sunt prezentate o serie de supoziții și acuze nefondate și injuste bazate pe o înțelegere incorectă a activității Centrului de Proiecte și a experților cu care colaborează pentru evaluare.

“1.Procedura de înscriere și selecție a specialiștilor externi independenți este anunțată public. În cazul apelului de proiecte „Cultura în prezent” au fost eligibili să își depună candidatura specialiști care au competențe profesionale specifice și experiență de minimum 3 ani în cel puțin una din cele 5 arii tematice ale apelului de finanțare. În plus, a fost necesar ca evaluatorii să prezinte o bună cunoaștere a contextului cultural local și a mecanismelor finanțărilor publice în domeniul culturii (din postura de evaluatori și/sau aplicanți). Găsiți informații despre întregul proces în Anexa 12, precum și în Regulamentul și Anunțul apelului de pe pagina apelului de finanțare, secțiunea Documente utile.

2.Evaluarea și selecția ofertelor culturale se realizează de către comisii formate dintr-un număr impar de membri. În cazul apelului de proiecte „Cultura în prezent” am constituit comisii a câte 3 membri, atât pentru prima etapă de evaluare, cât și pentru soluționarea contestațiilor. Am avut în total 25 de evaluatori independenți din toată țara, organizați în 10 comisii de selecție și în 7 comisii de contestații.

3.Un membru al unei comisii nu cunoaște identitatea celorlalți 2 membri ai comisiei din care face parte decât în situaţia în care se constată diferenţe mai mari de 15 de puncte între punctajele totale acordate, individual, pentru aceeaşi ofertă culturală. În această situație, Centrul de Proiecte convoacă o reuniune de reevaluare comună a ofertei în cauză. În plus, în cazul în care, în urma reuniunii de reevaluare, diferenţa între punctaje nu se reduce, oferta culturală respectivă va fi supusă unei noi evaluări, realizată de o nouă comisie.

4.Componența nominală a comisiilor de evaluare și selecție este publicată numai după încheierea sesiunii de selecție, pentru a menține un climat de imparțialitate a evaluării, dar și pentru a preveni presiuni asupra evaluatorilor de orice fel.

5.O ofertă culturală pentru care s-a depus contestație se evaluează de către alți membri decât cei care au făcut parte din comisia care a făcut evaluarea inițială.

6.În situația în care, în cursul evaluării, un membru al comisiei de selecție constată că se află într-o situație care ar putea fi în mod rezonabil susceptibilă de conflict de interese în legătură cu una dintre ofertele culturale sau legat de un solicitant, acesta are obligația să declare imediat acest lucru, urmând a fi înlocuit.

7.În cadrul apelului de proiecte se concurează pe arii diferite, care au alocări bugetare diferite, iar pentru contestații există un buget separat alocat din bugetul total al sesiunii de finanțare în cauză, așadar riscul ca aceste contestații să nu fie rezolvate cu obiectivitate este nul, pentru că proiectele aprobate din faza I (înainte de contestații) nu pierd bugetul/statutul de câștigător în detrimentul proiectelor care ar putea să treacă în faza contestațiilor.

8.Aplicantul are la dispoziție grila de evaluare completă, pentru a vedea ce punctează în aplicația pe care urmează să o depună, cu toate explicațiile necesare. Documentul cererii de finanțare este amplu detaliat și fiecare criteriu este explicat la nivel de conținut. Grila de evaluare este din acest motiv detaliată excesiv,  pentru a nu permite unui evaluator să depuncteze în mod subiectiv oferta culturală. Pentru fiecare 0,5 puncte neacordate, evaluatorul justifică în scris motivul depunctării.

9.Evaluatorii au această calitate în sine, pe persoană fizică, nu în calitate de reprezentanți ai unei organizații. Evaluatorii sunt selectați pe baza experienței lor extinse în zona managementului cultural sau în domeniul culturii, nu pe baza apartenenței la o organizație. Fiecare evaluator semnează o declarație de imparțialitate. Evaluatorii nu pot aplica la arii tematice la care au depus oferte culturale prin organizațiile în care activează.

Claritatea și echidistanța procesului de evaluare și selecție a proiectelor, precum și profesionalismul și imparțialitatea experților evaluatori sunt valori pe care se constituie întreaga activitate a Centrului de Proiecte, ca serviciu public al Municipiului Timișoara. De asemenea, credem că o informare completă și corectă este esențială“, precizează Centrul de Proiecte.  

Recomandările noastre

Cele mai citite articole