Camera Deputaților a decis transferul a peste 500 de hectare de teren din domeniul public în proprietatea Universităţii de Ştiinţele Vieţii din Timişoara

 Proiectul care prevede transmiterea unor terenuri din domeniul public şi din administrarea Universităţii de Ştiinţele Vieţii „Regele Mihai I” din Timişoara, în cel privat al statului şi în proprietatea Universităţii, adoptat

Camera Deputaţilor a adoptat, decizional, proiectul de lege care prevede transmiterea bunurilor imobile, respectiv, terenuri în suprafaţă de 416.9667 ha, împreună cu construcţii aferente, din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţele Vieţii „Regele Mihai I” din Timişoara, în domeniul privat al statului şi în proprietatea respectivei Universităţi, precum şi transmiterea bunurilor imobile terenuri în suprafaţă de 44.3154 ha din domeniul privat al statului în proprietatea aceleiaşi unităţi de învăţământ. Legea merge la promulgare.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transmiterea bunurilor imobile, respectiv, terenuri în suprafaţă de 416.9667 ha, împreună cu construcţii aferente, din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţele Vieţii „Regele Mihai I” din Timişoara, în domeniul privat al statului şi în proprietatea respectivei Universităţi, precum şi transmiterea bunurilor imobile terenuri în suprafaţă de 44.3154 ha, prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul privat al statului în proprietatea aceleiaşi unităţi de învăţământ.

„Prin derogare de la prevederile art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă trecerea bunurilor imobile – teren în suprafaţă de 501,4208 ha cu construcţiile aferente, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.1, din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţele Vieţii «Regele Mihai I» din Timişoara în domeniul privat al statului”, conform unui amendament admis la iniţiativa legislativă.

Propunerea de lege aprobă transmiterea bunurilor imobile – teren în suprafaţă de 501,4208 ha cu construcţiile aferente şi teren în suprafaţă de 44,3154 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 şi în anexa nr. 2, din domeniul privat al statului în proprietatea Universităţii de Ştiinţele Vieţii „Regele Mihai I” din Timişoara, în vederea realizării obiectivului privind activitatea de învăţământ superior şi dual în domeniul agricol, cercetare, producţie, extensie universitară şi a strategiilor de dezvoltare instituţională.

De asemenea, predarea-preluarea bunurilor imobile este făcută pe bază de protocol încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Transferul drepturilor de proprietate al terenurilor este scutit de taxe pentru publicitate imobiliară, mai prevede proiectul de lege.

Înstrăinarea terenurilor este interzisă şi se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare. Totodată, în situaţia în care terenurile sunt înstrăinate, atunci bunurile trec de drept în proprietatea publică a statului.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole