Timpark: în ultimele două luni au fost ridicate 179 de mașini staționate neregulamentar

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara – TIMPARK, cu sediul în Municipiul Timișoara, Splaiul Nicolae Titulescu, nr. 10, jud. Timiș, anunță că, în baza Legii nr. 421/2002 – actualizată, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, în lunile septembrie și octombrie 2022, au fost ridicate un număr de 179 de autovehicule staționate neregulamentar de pe teritoriul Municipiului Timișoara, dintre care 23 de pe zonă pietonală. Mai mult, SPAPP a ridicat 6 autoturisme abandonate.                                                                             

Serviciul nostru vă informează și că restituirea vehiculului către proprietarul sau deținătorul legal se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, în termen de 10 zile de la data la care persoana care revendică vehiculul face dovada achitării tuturor taxelor, a impozitelor și amenzilor prevăzute de lege, aferente respectivului vehicul, conform art. 7 din Legea nr. 421/2002. De asemenea, în cazul vehiculului abandonat, primarul, la propunerea agenților constatatori, îl somează pe proprietarul sau deținatorul legal al vehiculului, prin poștă și/sau curierat rapid, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, ca în termen de 5 zile de la primire să ridice vehiculul aflat în locul special amenajat în care a fost depozitat, în conformitate cu art. 9, alin. 1 din Legea de mai sus. Dacă, în termen de 10 zile de la data comunicării somației, proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului abandonat nu răspunde somației primite sau nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1), vehiculul trece de drept în proprietatea unității administrativ-teritoriale de pe a cărei rază teritorială a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziție a primarului și, în funcție de starea acestuia, urmează a fi valorificat prin vânzare, în condițiile legii, sau predat unității de colectare și valorificare a deșeurilor, conform art. 10, alin. 1 din Lege“, se arată într-un anunț al SPAPP.

Mai multe informații despre situația juridică a vehiculelor abandonate și ridicate de pe teritoriul Municipiului Timișoara puteți afla la punctul de lucru, situat în Municipiul Timișoara, Calea Șagului, nr. 147/E sau la numărul de telefon 0736900430. (P)

Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează

Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează: ·  Laborant încercări fizio-mecanice pentru lucrări drumuri; ·  Șef formație (pentru lucrări amenajare, întreținere și reparații drumuri); ·  Arhivar; ·  Sudor; ·  Strungar; · …

Recomandările noastre

Cele mai citite articole