Timișoara: toate tipurile de abonamente de parcare pot fi cumpărate online – documentele necesare variază în funcție de tipul abonamentului TimPark

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara – TIMPARK dorește să reamintească utilizatorilor despre posibilitatea de a achiziționa toate abonamentele de parcare on-line, direct de pe site.

Pentru a beneficia de această facilitate, vă rugăm să vă creați un cont pe platforma noastră, disponibilă la adresa abonamente.timpark.ro. Înregistrarea se realizează simplu și rapid, pe baza unui nume de utilizator și a unei parole.

Documentele necesare încărcării pe platformă variază în funcție de tipul abonamentului solicitat.

Pentru ABONAMENTUL COMBINAT, ZONĂ ROȘIE, GALBENĂ și ALBASTRĂ: cartea de identitate personală (buletinul) și certificatul de înmatriculare, cu ITP-ul valabil și vizibil; Pentru ABONAMENTUL REZIDENȚIAL: cartea de identitate personală (buletinul) cu adresa de domiciliu sau rezidență (fosta viză de flotant pe C.I.) în Municipiul Timișoara, în una din zonele cu taxare din sistemul Timpark (puteti accesa harta aici www.timpark.ro/harta/), certificatul de înmatriculare, cu ITP-ul valabil și vizibil; În cazul autovehiculelor înmatriculate pe persoane juridice, o dovadă din partea proprietarului care să ateste dreptul persoanei fizice care solicita abonamentul, de a utiliza acel autovehicul; În cazul autovehiculelor deținute în comun între rude de    gradul I, certificatul de naștere sau de căsătorie, în situația în care solicitantul nu este înscris ca proprietar în certificatul de înmatriculare; Pentru ABONAMENTUL PERSOANE CU HANDICAP: cartea de identitate personală (buletinul), certificatul de înmatriculare, cu ITP-ul valabil și vizibil, certificatul care atestă încadrarea într-un grad de handicap și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (descărcabil de la adresa: www.timpark.ro/wp-content/uploads/2022/03/Acord-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-persoanal.pdf)“, se arată între-un anunț.

Părinții copiilor minori încadrați într-un grad de handicap și persoanele angajate ca asistenți personali ai persoanelor încadrate într-un grad de handicap grav, cu asistent personal, pot beneficia de abonamentele de parcare, în condițiile prezentate mai sus.

Pentru ABONAMENTUL „BENEFICIARII O.G. nr. 105/1999 și AI DECRETULUI-LEGE nr. 118/1990”: cartea de identitate personală (buletinul) și certificatul de înmatriculare, cu ITP-ul valabil și vizibil, dovada calității de persoană care se află în una din situaţiile prevăzute la art. 1, alin. 1 din OG nr. 105/1999 – republicată, cu modificările ulterioare, respectiv dovada calității de persoană care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 1, alin. 1 din Decretul-Lege nr. 118/1990 – republicat cu modificările ulterioare; Pentru ABONAMENTUL „BENEFICIARII LEGEA nr. 168/2020 și ALTE CATEGORII ASIMILABILE”: cartea de identitate personală (buletinul), certificatul de înmatriculare, cu ITP-ul valabil și vizibil, dovada că sunt beneficiari ai drepturilor conferite prin Legea nr. 168/2020, respectiv personalului Ministerului Apărării Naționale și al Ministerului Afacerilor Interne, care face dovada conferirii calității de „Veteran din teatrele de operații“ – prin atașarea legitimației eliberate de instituția din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională din care face parte. Pentru ABONAMENTUL „VEHICUL CU PROPULSIE ELECTRICĂ”: cartea de identitate personală (buletinul) și certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu propulsie integral electrică, cu ITP-ul valabil și vizibil“, mai arată sursa citată.

Toate documentele încărcate pe platformă trebuie să fie în limba română.

Vă mai informăm că perioada minimă de valabilitate a unui abonament, în sistemul Timpark, este de 21 de zile lucrătoare și că tarifele pentru abonamentele de parcare, valabile în cursul anului 2024, rămân neschimbate.

Abonamentele achiziționate NU sunt valabile în Zona Verde (Zona 0 – excepție face Abonamentul Persoane cu Handicap) și Zona Verde Progresiv, se eliberează pentru un singur autovehicul de persoana și NU asigură rezervarea unui loc de parcare!

Achiziționarea abonamentelor online vă aduce numeroase beneficii în termeni de comoditate, economie de timp și eficiență. Accesați platforma abonamente.timpark.ro pentru a beneficia de aceste avantaje.(P)

Recomandările noastre

Cele mai citite articole