Timișoara: TimPark în cartiere. Află cât costă un abonament pe strada ta

Noul Regulament de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Timișoara – Timpark – intră în vigoare pe data de 31 martie. 

Conform municipalității, parcarea va fi de două feluri: locuri de parcare destinate uzului general, evidențiate prin marcaje de culoarea albă și tăblițe adiționale de informare și locuri de parcare mixte  (uz general + rezidențial), evidențiate prin marcaje de culoarea albastră și tăblițe adiționale de informare.

Sistemul Timpark va cuprinde patru zone tarifare:

– Zona Verde (0) cu 757 de locuri de parcare și orar de funcționare luni-vineri orele 08.00-20.00 cu taxă, orele 20.00-08.00 gratuit, sâmbăta între orele 08.00-17.00 cu taxă, după orele 17.00 fără taxă, iar duminica și în sărbătorile legale gratuit;

– Zona Roșie (I) cu 2669 de locuri de parcare și orar de funcționare luni-vineri orele 08.00-20.00 cu taxă, orele 20.00-08.00, sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale gratuit;

– Zona galbenă (II) cu 9444 de locuri de parcare și orar de funcționare luni-vineri orele 08.00-20.00 cu taxă, orele 20.00-08.00, sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale gratuit;

– Zona Albastră (III) cu 7310 locuri de parcare și orar de funcționare luni-vineri orele 08.00-20.00 cu taxă, orele 20.00-08.00, sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale gratuit.

Pe locurile de parcare mixte se poate staționa/parca de luni ora 08.00, până vineri, ora 20.00, exceptând sărbătorile legale, după programul: în intervalul orar 08.00-17.00 pot staționa/parca autovehiculele care dețin abonament de parcare compatibile cu zona/subzona staționării (verde, roșie, galbenă, albastră) – inclusiv autovehiculele care dețin abonamente de tip Rezident, compatibile cu subzona în care se regăsesc aceste locuri de parcare, respectiv au achitat tariful de parcare prin una din modalitățile prevăzute de Regulamentul Timpark; în intervalul orar 17.00-08.00 pot staționa/parca DOAR autovehiculele care dețin abonamente de tip Rezident, compatibile cu subzona în care se regăsesc aceste locuri de parcare.

Parcarea în Timișoara se va putea plăti în trei moduri:

a) prin intermediul telefoniei mobile (voucher cumpărat anticipat de la sediul Seviciului Public pentru Administrarea Parcărilor din Municipiul Timișoara, Spl. Nicolae Titulescu, nr. 10, SMS sau online, printr-o aplicație de plată a parcării și utilizarea unui card bancar);

b) achiziționarea anticipată a unui abonament (de la sediul Serviciului Public) și expunerea lui la loc vizibil în interiorul autovehiculului. Abonamentele pot fi achiziționate pentru o perioadă de minimum 5 zile lucrătoare și maximum până la data de 31 decembrie a anului în curs, excluzând Zona Verde, cu excepția abonamentului de tip Handicap;

c) Excepție! În Zona Verde, staționarea și parcarea autovehiculelor este permisă NUMAI prin achitarea unui tarif prin intermediul telefoniei mobile (voucher, SMS, online prin aplicație) și este taxată la nivel de oră și minut. În această Zonă, abonamentele NU SUNT VALABILE, cu excepția abonamentului de tip Handicap – care permite staționarea și în Zona Verde, mai puțin în locațiile/parcările cu tarif progresiv, semnalizate corespunzător prin indicatoare distincte și tăblițe adționale!

Costul parcări va fi în funcție de zona în care se parchează:

a) în Zona Verde, tariful de plată al parcării este fie unul unitar, fie unul progresiv (în funcție de locație/parcare, această diferență fiind evidențiată prin indicatoare distincte și tăblițe adiționale), respectiv:

– pentru locațiile/parcările cu tarif unitar din zona Verde, plata parcării prin voucher sau online (prin aplicație) costă 4 lei/oră, iar plata prin SMS este 0,75 Euro+TVA;

– pentru locațiile/parcările cu tarif  progresiv din zona Verde, tariful parcării prin voucher sau online (prin aplicație) este de 4 lei pentru prima oră, 5 lei pentrua doua oră, 6 lei pentru cea de-a treia oră, respectiv 7 lei începând cu a patra oră, iar plata prin SMS costă utilizatorul parcării 0,75 Euro+TVA pentru prima oră, 0,95 Euro+TVA pentru a doua oră, 1,10 Euro+TVA pentru a treia oră și 1,30 Euro+TVA începând cu ora a patra;

b) în Zona Roșie, tariful de plată al parcării este 2 lei/oră, TVA inclus, pentru utilizatorii de vouchere sau online (prin aplicație), 0,50 Euro+TVA pentru utilizatorii de SMS și prețul unui abonament lunar este de 42 lei, iar anual de 453,60 lei, TVA inclus.

c) în Zona Galbenă, tariful de plată al parcării este 1,5 lei/oră, TVA inclus, pentru utilizatorii de vouchere sau online (prin aplicație), 0,35 Euro+TVA pentru utilizatorii de SMS și prețul unui abonament lunar este de 33,60 lei, iar anual de 362,88 lei, TVA inclus.

d) în Zona Albastră, tariful de plată al parcării este 1 leu/oră, TVA inclus, pentru utilizatorii de vouchere sau online (prin aplicație), 0,25 Euro+TVA pentru utilizatorii de SMS și prețul unui abonament lunar este de 25,20 lei, iar anual de 272,16 lei, TVA inclus.

Tipuri de abonamente și costuri

a) Abonamentul pentru zona tarifară ROȘIE (I), ce costă 42 lei/lună și 453,60 lei/an, TVA inclus;

b) Abonamentul pentru zona tarifară GALBENĂ (II), ce costă 33,60 lei/lună și 362,88 lei/an, TVA inclus;

c) Abonamentul pentru zona tarifară ALBASTRĂ (III), ce costă 25,20 lei/lună și 272,16 lei/an, TVA inclus;

a) Abonamentul pentru mai multe zone tarifare (COMBINAT) permite parcarea autovehiculelor pentru combinația de zone aleasă și se poate elibera pentru două combinații de zone, respectiv: zona Roșie (I) + Zona Galbenă (II) (cost 52,92 lei/lunar și 572,04 lei/ anual) sau zona Roșie (I) + Zona Galbenă (II) + zona Albastră (III) (cost 60,48 lei/lunar și 652,68 lei/anual);

b) Abonamentul „LA PURTĂTOR” se eliberează vehiculelor utilizate de către instituții ale statului (de ex. Poliție, Poliție Locală, Jandarmerie, M.Ap.N, Ministerul Public, Primăria Municipiului Timișoara, S.R.I.) pentru misiuni operative, în limita a maximum 20 de abonamente/ instituție;

c) Abonamentul „REZIDENT” se emite doar persoanelor fizice care au domiciliul în Municipiul Timișoara, respectiv fac dovada că dețin în proprietate autovehiculul pentru care solicită acest abonament. Eliberarea lui se face în baza cărții de identitate a proprietarului și a certificatului de înmatriculare al autovehiculului, cu inspecția tehnică periodică valabilă. În cazul autovehiculelor deținute în comun de către soți, se va prezenta și certificatul de căsătorie, dacă solicitantul acestui abonament nu este înscris ca și proprietar în certificatul de înmatriculare al autovehiculului. Mai pot beneficia de acest tip de abonament și persoanele fizice care fac dovada că locuiesc în interiorul unei zone Timpark și au înscrisă în actul de identitate mențiunea privind stablirea reședinței (fosta viză de flotant) la respectiva adresă. Abonamentul de tip Rezident se poate elibera pentru un singur autovehicul de persoană și NU asigură rezervarea unui loc de parcare.

Costurile unui abonament REZIDENT sunt:

– 110 lei/an (TVA inclus) pentru rezidenții din zona Roșie;

– 90 lei/an (TVA inclus) pentru rezidenții din zona Galbenă;

– 70 lei/an (TVA inclus) pentru rezidenții din zona Albastră.

d) Abonamentul„PERSOANĂ CU HANDICAP” se emite pentru persoanele fizice care fac dovada încadrării într-un grad de handicap (certificat) și că dețin în proprietate autovehiculul pentru care se solicită abonamentul. De asemenea, mai beneficiază de acest abonament și părinții copiilor încadrați într-un grad de handicap, respectiv persoanele angajate ca asistenți personali ai persoanelor încadrate într-un grad de handicap grav, cu asistent personal. Abonamentul de tip Persoană cu Handicap se poate elibera pentru un singur autovehicul de persoană și este gratuit şi conferă drept de staţionare pe perioada pentru care a fost eliberat, în toate zonele tarifare, respectiv verde – 0, roșie – I, galbenă – II și albastră – III, exceptând parcările special amenajate controlate prin bariere de acces, respectiv străzile și parcările prevăzute cu taxare progresivă.

e) Abonamentul „beneficiari O.G. nr. 105/1999 și ai Decretului-Lege nr. 118/1990” se emite persoanelor fizice care fac dovada că dețin, în proprietate, un autovehicul și se află în una din situațiile prevăzute la art. 1 din O.G. nr. 105/1999-republicată („beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe persoana, cetățean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuții din motive etnice), precum și cei care fac dovada că  s-au aflat în una din situațiile prevăzute la art. 1, din Decretul-Lege nr. 118/1990-republicat („beneficiază de prevederile Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri”). Abonamentul pentru acești benficiari conferă drept de staționare în parcările din zonele tarifare Roșie, Galbenă și Albastră. El se poate elibera pentru un singur autovehicul de persoană și este gratuit.

f) Abonamentul pentru „beneficiari Legea 168/2020 și alte categorii asimilabile” se emite persoanelor fizice care fac dovada că sunt beneficiari ai acestei legi, respectiv personalului M.Ap.N. și ai M.A.I. care fac dovada, prin prezentarea legitimației, conferirii calității de „Veteran din teatrele de operații” și care dețin, în proprietate, un autovehicul. Abonamentul pentru acești benficiari conferă drept de staționare în parcările din zonele tarifare Roșie, Galbenă și Albastră, se acordă pentru un singur autovehicul/persoană și este gratuit.

g) Abonamentul pentru „vehiculele cu propulsie electrică”  se emite persoanelor fizice sau juridice care dețin, în proprietate, un autovehicul cu propulsie exclusiv electrică.Abonamentul pentru acești benficiari conferă drept de staționare în parcările din zonele tarifare Roșie, Galbenă și Albastră și este gratuit.

Notă 1: În cazul abonamentelor „PERSOANĂ CU HANDICAP”,„beneficiari O.G. nr. 105/1999 și ai Decretului-Lege nr. 118/1990”,  „beneficiari Legea 168/2020 și alte categorii asimilabile”, „vehiculele cu propulsie electrică”,„LA PURTĂTOR” și donatorilor de sânge, solicitanții vor achita doar contravaloarea imprimatului eliberat de către operator, adică 6 lei!

Notă 2: Beneficiază de reducere de 50% la tariful practicat pentru abonamente, pensionarii care primesc pensii de asigurări sociale de stat, pensii militare, pensii de agricultor, etc., a căror valoare cumulată cu alte indeminzaţii sau drepturi băneşti acordate în baza unor acte normative speciale, nu depăşesc nivelul unui salariu minim brut pe economie, existent la data eliberării abonamentelor.

Notă 3: Donatorii de sânge pot beneficiade un abonament COMBINAT, pentru un autovehicul deținut în proprietate, gratuit, cu valabilitate de o lună, calculată începând cu ziua donării. Acest drept va fi acordat doar în baza documentelor justificative eliberate de la instituția de profil la care a fost efectuată donarea de sânge.

Notă 4: Toate categoriile de abonamente, exceptând abonamentul de tip „REZIDENT” conferă drept de staționare, pe perioada pentru care a fost eliberat, pentru zonele pentru care a fost eliberat, doar conform programului stabilit la art. 3, alin. 3 din Regulament, respectiv: pe locurile de parcare/staționare destinate uzului general în intervalul orar 08,00 – 20,00; iar pe locurile de parcare/staționare din categoria celor mixte doar în intervalul orar 08,00 – 17,00.

Notă 5: În cazul abonamentului de tip „REZIDENT”, acesta conferă drept de staționare pe locurile de parcare/staționare cuprinse în subzona unde se regăsește adresa de domiciliu/reședință a persoanei fizice solicitante (exceptând zona verde), pe ambele categorii de locuri de parcare/staționare (de uz general, respectiv cele mixte), pe tot intervalul de aplicare a Regulamentului.

Notă 6: În cazul abonamentelor de tip “COMBINAT” sau cele pentru zone (roșie, galbenă sau albastră), acestea conferă drept de staţionare pe perioada pentru care a fost achiziționat, pentru zona/combinația de zone pentru care a fost achiziționat, iar în cazul persoanelor fizice (proprietarul autovehiculului) care au și adresa de domiciliu/reședință în perimetrul în care abonamentele asigură drept de staționare, aceste abonamente vor asigura autovehiculului pentru care au fost eliberate, în perioda pentru care aceste abonamente au fost eliberate, inclusiv dreptul de a staționa pe locurile de parcare/staționare din categoria celor mixte semnalizate corespunzător, cuprinse în subzona unde se regăsește adresa de domiciliu/reședință a persoanei fizice solicitante, în intervalul orar 17,00 – 08,00, cu condiția ca aceste abonamente să nu fie achziționate online, ci să fie achiziționate direct de la sediul Serviciului Public pentru Administrarea Parcărilor din Municipiul Timișoara – Timpark, pentru a se elibera un imprimat fizic care să ateste dreptul de staționa și după ora 17,00 în subzona unde se regăsește adresa de domiciliu/rezidență. În acest caz, subzona unde se regăsește adresa de domiciliu/reședință a persoanei fizice solicitante va fi menționată expres pe imprimatul ce va eliberat.

Notă 7: În cazul abonamentelor de tip, „PERSOANĂ CU HANDICAP”,„beneficiari O.G. nr. 105/1999 și ai Decretului-Lege nr. 118/1990”,  „beneficiari Legea 168/2020 și alte categorii asimilabile”, „vehiculele cu propulsie electrică” și donatorilor de sânge, acestea vor conferi drept de staționare inclusiv pe locurile de parcare/staționare din categoria celor mixte semnalizate corespunzător, cuprinse în subzona unde se regăsește adresa de domiciliu/reședință a persoanei fizice solicitante, în intervalul orar 17,00 – 08,00.  În acest caz, subzona unde se regăsește adresa de domiciliu/reședință a persoanei fizice solicitante va fi menționată expres pe imprimatul ce va eliberat.

Notă 8: Persoanele juridice care au în proprietate un autovehicul NU beneficiază de abonamentul de tip „REZIDENT”!  

1. Când sunt sancționat și ce se întâmplă dacă nu plătesc parcarea?

Controlul respectării Regulamentului Timpark se face de către echipele de control ale Seviciului Public pentru Administrarea Parcărilor din Municipiul Timișoara – Timpark.

Se percepe o taxă de penalizare de la proprietarul unui autovehicul în următoarele cazuri:

a) Staționarea fără abonament, respectiv fără a achita contravaloarea parcării prin intermediului uneia dintre modalitățile prevăzute în Regulamentul Timpark (pct. 4 din prezenta informare);

b) Depășirea timpului de staționare conferit în situația achitării parcării prin intermediul telefoniei mobile;

c) Staționarea cu abonamente sau prin plata parcării neconformă cu zona staționării, cu abonamente expirate, respectiv prin utilizarea de abonamente eliberate pentru alte vehicule;

d) Staționarea fără afișarea abonamentului, respectiv cu abonamente astfel expuse încât nu permit descifrarea elementelor de identificare;

e) Staţionarea necorespunzătoare, respectiv în afara perimetrului delimitat pentru locul de parcare, atât pe lungimea cât și pe lățimea acestuia;

f) Oprirea pe locurile de parcare/staționare din categoria celor mixte, în intervalul orar 17.00-08.00, fără a deține un abonament de tip „REZIDENT”, compatibil cu zona unde se regăsesc locurile de parcare.

Valoarea taxei de penalizare este de:

– 90 lei, în cazul achitării în perioada cuprinsă între data constatării abaterii și primele 15 zile calendaristice de la data comunicării somației, împreună cu actul de constatare al abaterii;

– 180 lei, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data comunicării somației, împreună cu actul de constatare al abaterii.

Termenul de depunere a contestației este de 15 zile calendaristice de la data primirii somaţiei şi a actului de constatare al abaterii. Contestația se poate depune la sediul Seviciului Public pentru Administrarea Parcărilor din Municipiul Timișoara, situat în Municipiul Timișoara, Spl. Nicolae Titulescu, nr. 10 sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de email: contact@timpark.ro.

În situaţia în care posesorul unui autovehicul este identificat la a treia nerespectare de plată a parcării şi nu are pentru aceste abateri achitată contravaloarea penalizărilor, se poate trece la imobilizarea autovehiculului prin blocarea roţilor. Această măsură se poate aplica în orice situație în care respectivul autovehicul este identificat ca fiind oprit în zona Timpark, inclusiv atunci când este achitat tariful de staționare prin una dintre modalitțile de plată ale Regulamentului. Deblocarea roţilor se va face numai după achitarea taxelor de penalizare,  respectiv a taxei de deblocare, în sumă de 120 lei, inclusiv TVA.

Neachitarea în termen de 30 de zile calendaristice de la data somării, a taxei de penalizare, este urmată de declanșarea procedurilor judiciare pentru recuperarea acestei taxe dar și a cheltuielilor de urmărire a abaterii.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole