Timiș: un parc fotovoltaic va fi construit la Covaci – valoarea investiției se ridică la peste 16 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată de Ministerul Energiei și Consiliul Județean

Consilierii județeni din Timiș au aprobat un proiect de hotărâre privind cererea de finanțare pentru construirea unui parc fotovoltaic la Covaci.

Județul Timiș solicită o finanțare de la Ministerul Energiei prin Fondul pentru modernizare.

Finanţarea proiectelor în cadrul acestui program este de tip nerambursabil şi constă în prefinanţarea şi rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate pentru realizarea proiectului, la valoarea şi în condiţiile stabilite prin contractul de finanţare, conform Ghidului programului. În cadrul acestui Program, Județul Timiș, în calitate de solicitant, poate depune un proiect, cu condiția încadrării în plafonul maxim care poate fi acordat pentru SER – energia solară, valoarea grantului solicitat/MW instalat fiind de 1.100.000 Euro fără TVA. Grantul se acordă sub formă de avans și de rambursare cheltuielilor efectuate şi nu poate depăşi 10 milioane euro per beneficiar“, se arată în raportul de specialitate care a însoțit proiectul de hotărâre.

Valoare investiției se ridică la peste 16 milioane de lei din care circa 2.1 milioane de lei reprezintă cofinanțarea din partea CJ Timiș.

Valoarea totală a proiectului „Parc fotovoltaic pe amplasamentul din UAT Timișoara, în proximitatea satului Covaci, județul Timiș”, în cuantum de 16.460.796,32 lei cu TVA inclusă, din care 2.092.239,15 lei reprezentând TVA, din care valoarea maximă totală eligibilă este de 14.343.107,81 lei. Cofinanțarea proiectului este în cuantum de 2.117.688,51 lei cu TVA inclusă, din care 134.175,64 lei reprezintă TVA, formată din cheltuieli eligibile suportate din fonduri proprii în cuantum de 2.117.688,51 lei cu TVA inclusă, din care TVA 134.175,64 lei, contribuția Județului Timiș la cheltuieli neeligibile fiind 0,00 lei“, se mai arată în raport.

Consiliul Județean Timiș a realizat deja studiul de fezabilitate pentru acest proiect, documentația tehnico-economică etapa S.F. fiind elaborată de S.C. „CXB CONSULTING & TECHNICAL SUPPORT” S.R.L..

Amplasamentul proiectului este situat pe terenul intravilan fără împrejmuire, proprietatea Județului Timiș și administrarea Consiliului Județean Timiș, conform CF nr.438145, teren pentru care există PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.28/25.01.2011 „Parc Tehnologic pentru energii alternative și parc fotovoltaic”.  Centrala fotovoltaică este formată dintr-un sistem de panouri fotovoltaice care produce energia electrică în curent continuu (CC) şi care, prin intermediul unor invertoare electronice transformă curentul continuu (CC) în curent alternativ (CA), cu caracteristicile de frecvenţă și tensiune impuse de operatorul de transport. Parcul fotovoltaic va avea o putere instalată de 2,26 MWp. Centrala fotovoltaică va putea fi înlăturată la finalul duratei de viață a obiectivului“, mai arată documentul citat.

Proiectul va acoperi parțial sau chiar total consumul de energie electrică al Consiliul Județean și al instituțiilor subordonate și ar permite instituției să realizeze economii anuale la buget de 10 milioane lei.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole