Primăria Timișoara va plăti în continuare chirie pentru Clinica ASCAR – 25.000 de lei/lună

Consiliul Local Timișoara a aprobat ieri închirierea imobilului situat în Timișoara, Bv. Revoluţiei nr. 12, compus din clădire cu D+P+2E, și partial cu D+P cu suprafaţa construită desfăşurată de 1.442 mp şi teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 445 mp, în care funcționează Clinica de Cardiologie – ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă.

Potrivit hotărârii de Consiliu Local prețul chiriei stabilit prin negociere este de 25.224 lei/lună pe perioada 05.05.2022- 31.12.2022, pe perioada 01.01.2023- 05.05.2023 chiria va fi actualiză cu rata inflației aferentă anului 2022, comunicată de Institutul Național de Statistică”.

Imobilul  a fost  retrocedat  în baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 iar  proprietarii  au  menţinut afectaţiunea  de spital  pe  perioada de 5 ani, conform prevederilor art. 16 alin. 2 din Legea nr. 10/2001. Întrucât, după retrocedare  municipalitatea și Spitalul Clinic Municipal  nu  au dispus de un alt  spaţiu  cu aceiași funcțiune  pentru mutarea  Clinici de Cardiologie – ASCAR, imobilul  a fost  închiriat  în continuare  în  baza  hotărârilor  de consiliul  local. Contractul de închiriere încheiat în baza HCL nr.141/22.04.2021, între  proprietarele imobilului, d-na  Freund Pauline Ingrid şi d-na Freund Caroline Louise, proprietare în cote de ½   și Spitalul  Clinic Municipal de Urgenţă  Timişoara cu o chirie negociată  de 24.000, 00 lei/lună a expirat la data de 31.12.2021. In urma solicitării Spitalului Clinic Municipal de Urgență   privind  acordarea  sprijnului  pentru încheierea unui nou contract  de închiriere și  a adresei   d-nului Țîrnea Titu  în calitate de imputernicit   al d-nei  Freund Pauline Ingrid şi al d-nei Freund Caroline Louise, proprietare în cote de ½  parte fiecare, care  și-au exprimat intenția  de a încheia un nou contract de închiriere pentru  imobilul din Timișoara, Bv. Revoluţiei 1989 nr. 12  s-a întrunit  Comisia de negociere cu terții. Conform Procesului verbal nr.2/30.03.2022, la negociere  din partea proprietarilor  au participat  d-nul Țârnea Tiberiu și  d-nul Țârnea Livius în calitate de împuterniciți ai proprietarilor, iar  din partea Spitalului Clinic Municipal de Urgență, d-na  Jr. Adeline Fodor și  Dir. Ec. Sanda Damian“, se arată în referatul care însoțește Hotărârea de Consiliu Local.

Referitor la posibilitatea de a cumpăra spațiu, primarul Dominic Fritz a spus că achiziția nu este oportună.

Am avut mai multe discuții inclusiv cu Spitalul Municipal pentru că până la urmă ei sunt beneficiarii acestui spațiu, ar exista o posibilitatea din partea proprietarului să cumpărăm spațiul, dar pentru că clădirea nu a fost proiectată ca spital nu merită să facem investiții acolo, scopul este să identificăm un nou spațiu pentru Spitalul Municipal și am făcut niște pași în această direcție, acesta este motivul pentru care nu vedem un viitor mai îndelungat acolo“, a spus Dominic Fritz în plenul CLT.

Proprietarii doresc să vândă la un preț de 1.419.000 euro cu TVA.

Reprezentanții proprietarilor au informat  membrii Comisiei de negociere cu terții despre intenția de înstrăinare a imobilului la prețul  de 1.419.000 euro cu TVA și au recunoscut  dreptul de preemțiune al Municipiului Timișoara. Membrii comisiei au  propus  ca  până la clarificarea vânzării să se  încheie  un nou contract de închiriere cu clauza suspensivă referitoare la vânzarea și transmiterea unei notificări prealabile de eliberare. Referior la tariful de închiriere reprezentanții proprietarilor, Țârnea Tiberiu și Țârnea Livius,  au solicitat actualizarea  cuantumului chiriei  cu rata inflației“, mai arată referatul care însoțește Hotărârea de Consiliu Local.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole