Primăria Timișoara scoate la concurs alte 24 de posturi. În total sunt disponibile peste 40 de poziții – comunicare, juridic, antifraudă sau achiziții

Primăria municipiului Timișoara  organizează un concurs de recrutare, cu proba scrisă în data de 27 mai 2022, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 24 de funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Timișoara. Detalii AICI.

Posturile scoase la concurs sunt în următoarele domenii: comunicare,  juridic, control intern, digitalizare,  resurse umane, achiziții publice,  economic, salubrizare și protecția mediului,  politici publice, proiecte cu finanțare nerambursabilă  și amenajare peisagistică:

1.consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Comunicare,

2.consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Comunicare,

3.consilier, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Comunicare,

4.consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Juridic,

5.consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Juridic,

6.expert, clasa I, grad profesional superior – Biroul Digitalizare,

7.expert, clasa I, grad profesional principal – Biroul Digitalizare,

8.expert, clasa I, grad profesional asistent – Biroul Digitalizare,

9.expert, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Corpul de Control și Antifraudă al Primarului,

10.consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Organizare și Planificare Strategică Resurse Umane,

11.consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent – Biroul Achiziții Publice,

12.consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal – Biroul Achiziții Publice,

13.consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Evidență Mijloace Fixe,

14.consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul Servicii Suport,

15.consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Guvernanță Corporativă, Monitorizare Societăți, Instituții și Servicii Publice,

16.consilier, clasa I, grad profesional asistent – Biroul Relații cu Mediul de Afaceri,

17.consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Protecția Mediului, Managementul Deșeurilor și Salubrizare,

18.consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Protecția Mediului, Managementul Deșeurilor și Salubrizare,

19.consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Protecția Mediului, Managementul Deșeurilor și Salubrizare,

20.consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul Politici Publice, Calitatea Vieții,

21.consilier, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Politici Publice, Calitatea Vieții,

22.consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Finanțări Nerambursabile,

23.consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Finanțări Nerambursabile,

24.consilier, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Amenajare Peisagistică, Biodiversitate și Ape.

Toate posturile sunt pe durată nedeterminată, au o durată normală a timpului de muncă  de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Calendarul de desfășurare a concursului de recrutare:

• Data afișării anunțului de concurs: 27 aprilie 2022;

• Perioada de depunere a dosarelor de concurs :27 aprilie -16 mai  2022 ( 20 de zile de la data afișării  anunțului de concurs);

•Data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probelor suplimentare:

-Competențe lingvistice de comunicare în limbi străine (citit, scris, vorbit) : 26 mai 2022 ora 09:00

-Competenţe în domeniul tehnologiei informației IT : 26 mai 2022 , ora 11:00, la sediul instituției : Timișoara, Bd. C.D.Loga nr.1 .

•Data, ora şi locul sau locația desfășurării probei scrise: 27 mai 2022, ora 10:00 la sediul instituției : Timișoara, Bd. C.D.Loga nr.1 .

Municipalitatea mai are în derulare alte două seturi de concursuri: 12 posturi de execuție și 9 de conducere.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole