Primăria Timișoara poate începe repararea acoperișului de la Liceul Calderon – costă 500.000 de lei

Primăria Timișoara are în derulare achiziția publică pentru proiectare și execuție lucrări aferente  obiectivului de investiții “Proiect Tehnic, Documentația de avizare a autorizației de construire și execuția lucrărilor de reabilitare a acoperișului la Liceul Teoretic J.L.Calderon (corpul de clădire în care a funcționat fosta Școală Generală nr.28, de pe str. C. Sălceanu nr. 11) “.

Astăzi a fost ultima de zi de depunere a ofertelor și a fost înregistrată o ofertă din partea Asocierii NEDEX GRUP (lider) și GOLOTIM GLOBAL SRL, următoarea etapă fiind evaluarea acesteia.

În baza contractului de achiziție publică, se vor presta servicii de proiectare și se vor executa lucrări pentru reabilitarea acoperișului la Liceul Teoretic J. L. Calderon, respectiv reabilitarea șarpantei și învelitorii clădirii. De asemenea, se va asigura asistența tehnică de specialitate din partea proiectantului pe parcursul derulării execuției lucrărilor de construcții-montaj necesare realizării, finalizării și recepționării.

Valoarea estimată a contractului este de 509.057,23 lei fără TVA

Lucrările fac parte dintr-un program mai amplu al primăriei de reabilitare a infrastructurii școlare învechite, respectiv hidroizolarea clădirilor de școli și grădinițe.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole