Magistrații de la Judecătoria Timișoara, Tribunalul Timiș și Curtea de Apel au intrat în grevă nemulțumiți de modificarea pensiilor de serviciu

Magistrații de la Judecătoria Timișoara, Tribunalul Timiș și Curtea de Apel au intrat de astăzi în grevă fiind nemulțumiți de modul în care se dorește modificarea legislației în privința pensiilor de serviciu.

Curtea de Apel Timişoara aduce la cunoştinţa opiniei publice că, începând de mâine 21.06.2023, dosarele aflate pe rolul acestei instanţe vor fi amânate, ca măsură de protest faţă de modalitatea care se doreşte, modificarea legislaţiei pe materia pensiilor de serviciu. De la această măsură vor fi exceptate cauzele care au următoarele obiecte: în materie civilă, ordonanţă preşedinţială, măsuri asigurătorii, suspendare executare provizorie, suspendare executare act administrativ, suspendare grevă, răpiri internaţionale de copii,plasament,adopţii,custodie publică, ordin de protecţie, declarare ca indezirabil, iar in materie penală, cauzele de competenţa instanţei de drepturi şi libertăţi, cele care vizează măsurile preventive şi cele referitoare la infracţiuni in privinţa cărora urmează a se împlini termenul de prescripţie a răspunderii penale. Protestul va continua in funcţie de soluţia legislativă care va fi adoptată de Parlamentul României. În justificarea alegerii acestei forme de protest, judecătorii Curţii de Apel Timișoara nu contestă necesitatea unor modificări legislative care să aşeze in mod echitabil întreaga construcţie legislativă ce reglementează in prezent pensiile lor de serviciu, însă este de dorit ca aceste demersuri să  fie urmarea dialogului loial intre puterea judecătorească si cea legislativa, pentru găsirea unor rezolvări care respecta predictibilitatea, garanţiile constituţionale si demnitatea statutului de judecător“, arată judecătorii de la Curtea de Apel Timișoara.

O decizie asemănătoare au luat și judecătorii de la Tribunalul Timiș.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Timiș, nr. 3 din 20.06.2023, s-a hotărât, ca și formă de protest fața de proiectul de lege privind modificarea statutului judecătorilor aflat în dezbatere în Camera Deputaților, faptul că:  Începând cu data de 21.06.2023 activitatea de judecată la nivelul Tribunalului Timiș se va realiza doar pentru cauzele care au următoarele obiecte:

•    în materie civilă:

–    Suspendarea executării hotărârii;

–    Suspendarea executării provizorii;

–    Măsuri de protecție a minorului- Lg.272/2004;

–    Adopție – Lg.273/2004;

–    Măsuri asigurătorii;

–    Suspendarea provizorie a executării silite;

–    Suspendare executare silită;

–    Ordonanță președințială;

–    Asigurarea dovezilor;

–    Tutela/curatela;

–    Ordin de protecție;

–    Confirmarea internării;

–    Reținere navă;

–    Suspendare executare act administrativ;

–    Litigii privind achizițiile publice care privesc procedurile de achiziție în desfășurare;

–    Cereri privind insolvența persoanei juridice întemeiate pe art.66 al.11 din Lg.85/2014;

–    Conflicte de competență;

–    Cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii;

–    Orice alte cereri care vizează situații excepționale care pot fi considerate de urgență deosebită.

•    în materie penală:

–   cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecţie a victimelor şi martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori;

–    cauzele privind infracţiunile flagrante;

–    cauzele în care au fost dispuse măsuri preventive;

–    cauzele referitoare la contestaţii împotriva măsurilor asigurătorii;

–    cauzele privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală;

–    cauzele ce cuprind măsuri de protecţie a victimelor şi a martorilor;

–    cauzele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical;

–    cauzele privind infracţiuni contra securității naţionale;

–    cauzele privind acte de terorism sau de spălare a banilor

–    cauzele in materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a măsurii educative privative de libertate;

–    cauzele în materia liberării condiționate;

–    cauzele având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenție;

–    contestații la executare;

–    cereri având ca obiect schimbări in executarea unor hotărâri;

–    cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei;

–    cereri privind menținerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranță cu caracter medical;

–    cereri de strămutare, conflicte de competență;

–    cauzele care vizează măsurile preventive sau în care au fost dispuse măsurile preventive și cele referitoare la infracțiuni în privința cărora urmează a se împlini termenul de prescripție a răspunderii penale;

–   cauzele de urgență deosebită, apreciate ca atare de fiecare judecător.”

 Înscrisuri și probe pe suport electronic:

        La adresa de mail tr-timis-reg@just.ro se pot trimite inscrisuri respectand urmatoarele reguli :

      –  se primesc doar înscrisuri în format PDF (care pot fi si arhivate rar sau zip);

       – dimensiunea totală a documentelor ataşate NU trebuie să depăşească 10 MB într-un e-mail;

      – mesajul electronic și fișierele atașate, referitoare la dosare aflate în curs de judecată, se transmit pe adresa de e-mail a registraturii instanţei, cu cel puțin 24 de ore înaintea ședinței de judecată.

       Înscrisurile și celelalte mijloace de probă stocate pe suport electronic vor fi depuse la dosar pe suport CD sau DVD,  nu pe stick-uri USB.

     ​Vă rugăm să nu răspundeţi e-mailului info@curteapeltimisoara.ro prin care primiti actele de la instanță – citații, comunicări sau alte înscrisuri  În situaţia în care doriţi să comunicaţi pe adresa instanţei,  în format electronic, orice cerere sau înscrisuri o puteţi face la următoarea adresă de e-mail:  tr-timis-reg@just.ro.

Recomandăm să accesați link-ul primit prin E-mail cu următoarele navigatoare (se copiază integral link-ul din E-mail cu toate caracterele): Google Chrome, Mozila Firefox, Opera“, arată magistrații Tribunalului Timiș.

La rândul lor, judecătorii de la Judecătoria Timișoara susțin că nu vor intra în sălile de judecată decât la cauzele urgente, așa cum puteți citi în documentul de mai jos.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole