În urma acțiunilor Școli curate, în Timiș bugetul educației a crescut cu 7,7 milioane de euro

Societatea Academică din România (SAR) a lansat, odată anului școlar, „Raportul național Școli curate 2020-2021. Concluzii și recomandări”,  realizat în urma proiectului Școli curate, inițiativa privind creșterea gradului de bună guvernare în școli și licee a SAR. La nivelul județului, ambasadorii Natanael Iriciuc, Darius Pau, Sorana Cîrstinoiu, Francesca Feraru și Alexandra Trușcă, coordonați de către Andrada-Oana Mazilu s-au implicat în vederea responsabilizării primăriilor pentru a aloca fonduri suplimentare pentru sectorul educațional.

Echipa locală din Timiș a analizat modul în care autoritățile publice de la nivelul județului acționează, comparând situația dinainte și după implementarea proiectului Școli curate, iar principalele rezultate ale activității Școli curate în județul nostru fiind: 62 de administrații locale care nu acordau burse în anul 2020, acordă burse în anul 2021, reprezentând 62,62% din totalul UAT; Toate autoritățile locale care acordau burse în anul 2020 continuă să acorde burse și în anul 2021; în cazul a 44 dintre autoritățile locale,s-a înregistrat o creștere a fondurilor destinate investițiilor în unitățile de învățământ preuniversitar, reprezentând 44,44% din totalul UAT; remarcăm, totodată, că 24 de UAT-uri (24,24%), care în anul 2020 nu alocau niciun leu pentru investițiile în școli, au bugetat în 2021 credite bugetare în acest sens; Suma tuturor fondurilor acordate de administrațiile publice locale pentru investiții în anul 2021 reprezintă 143.060.348 lei. În 2020, această sumă atingea valoarea de 106.242.266 lei, așadar, se înregistrează o creștere de 34,65%, ceea ce în cifre absolute înseamnă 36.818.802 lei, aproximativ 7.7 milioane de euro.

Școli curate a urmărit, în ultimele 18 luni, îmbunătățirea gradului de finanțare și bună guvernare a educației în cinci județe de intervenție: Bacău, Cluj, Mureș, Timiș și Vâlcea. În mod concret, prin Școli curate, Societatea Academică din România și-a propus creșterea numărului de administrații locale care respectă dreptul elevilor la burse școlare (prevăzut de art. 82 din Legea educației naționale), precum și creșterea sumei globale pe care unitățile administrativ-teritoriale din cele cinci județe o alocă pentru finanțarea investițiilor în școli și a cheltuielilor cu reparații capitale/consolidări (obligație prevăzută de art. 105 alin. (2) din Legea educației).

Educația locală se află, conform legii, în gestiunea primarilor, iar investițiile în școli, creșterea calității educației și asigurarea burselor elevilor ar trebui să primeze în fața bordurilor, panseluțelor și petrecerilor de zilele comunei. Analizând atitudinea autorităților publice locale și politicile adoptate de acestea privind educația, precum și interacționând în mod direct cu aleșii locali, în vederea identificării soluțiilor pentru asigurarea bunei guvernări în toate școlile și liceele, echipa Școli curate formulează o serie de recomandări, printre care:

1. Instituirea în sarcina prefecților și a inspectoratelor școlare a atribuției de a realiza anual un Raport privind respectarea obligațiilor legale în domeniul educației de către autoritățile publice locale, indicatorii pe care trebuie să se fundamenteze raportul urmând să fie stabiliți prin ordin al ministrului educației, pentru a permite actualizarea constantă a acestora (e.g. acordarea burselor școlare; subvenționarea transportului – fie că vorbim de cel local sau județean; alocarea de fonduri pentru investiții; reparații capitale și consolidări; naveta cadrelor didactice etc.);

2. În exercitarea prerogativei constituționale consacrate de art. 123 alin. (5) din Legea fundamentală, prefecții să atace în contencios administrativ bugetele unităților administrativ-teritoriale care nu conțin fonduri destinate investițiilor în școli și plății burselor școlare, contravenind astfel dispozițiilor art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale;

3. Parlamentul și Guvernul să asigure alocarea, prin bugetul de stat, a unor sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru ca administrațiile locale cu buget redus să poată finanța plata burselor școlare și a cheltuielilor cu investiții în școli, respectiv reparații capitale/consolidări ale edificiilor școlare;

4. Ministerul Educației, în colaborare cu Asociația Comunelor din România, Asociația Orașelor din România, Asociația Municipiilor din România, precum și alte organizații neguvernamentale relevante, să elaboreze un ghid al obligațiilor autorităților locale cu privire la serviciul public de educație, care să cuprindă, holistic, toate îndatoririle primarilor și a consiliilor locale în materie de guvernare a sistemului de educație;

5. Partidele de proveniență ale primarilor din România (Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, Partidul Mișcarea Populară, Uniunea Salvați România, PRO România, Alianța Liberalilor și Democraților) să își asume, printr-un angajament național, că vor solicita aleșilor locali să își respecte obligațiile legale în domeniul educației.

Societatea Academică din România a fost premiată de către Centrul de Resurse pentru Participare Publică, pentru rezultatele obținute în proiectul Școli curate.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole