Consiliul Local Timișoara se întrunește luni în ședință extraordinară – se discută despre darea în administrare a Cinema Victoria către Centrul de Proiecte

Consiliul Local al Municipiului Timișoara a fost convocat în ședință extraordinară, în data de 31.10.2022, ora 16:00 prin platforma online de videoconferință.

Consilierii locali vor dezbate 14 proiecte, conform ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a imobilului-teren înscris în CF nr. 454430 Timișoara nr. cad. 454430 ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Șandru Remus-Alexandru și Șandru Cosmina-Ramona şi totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de “teren pentru drum”.
 2. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenurilor aferente construcțiilor proprietate privatã, dobândite în baza L112/1995.
 3. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului înscris în CF 450103-C2 aflat în domeniul public al Municipiului Timișoara și administrarea Spitalului Clinic nr. 4 ”Victor Babeș” -Timișoara, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței terenului situat în str. Iasomiei nr.1 aferent Postului de transformare nr.11761.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței terenului aferent Postului de transformare nr.51771.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței terenului aferent Postului de transformare nr.1024, situat în calea Buziașului.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. cad. 402287, situat în Timișoara strada Podgoriei nr. 7.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria administrativ-teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Societatea Metropolitană de Transport Timișoara” cu operatorul Societatea de Transport Public Timișoara S.A.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de măsuri al Municipiului Timișoara pentru integrarea minorității rome pentru perioada 2022-2023.
 10. Proiect de hotărâre privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvențiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii române, cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, pentru anul 2023.
 11. Proiect de hotărâre privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat aparținând Municipiului Timișoara, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara.
 12. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 336/12.07.2022 privind darea în administrare a imobilului din Timişoara, str. C. Porumbescu și Piața N. Bălcescu, nr. 7-8 și nr. 2 – Cinema Victoria, către Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara pentru o perioadă de 5 ani și încheierea contractului de administrare.
 13. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrãinare a spațiului cu altã destinație decât aceea de locuințã ap.SAD, etaj parter, aferent imobilului din Timișoara, strada 16 Decembrie 1989, nr.14, identificat cu C.F nr. 400958-C1-U5 Timișoara, nr.cadastral 400958-C1-U5, la prețul de 53.000 euro.
 14. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului  compus din construcții și teren situat în Timișoara, str. Țebea  nr.12, (fostă str. Geml) în care a funcționat  fosta  Grădiniță PN nr. 23,   din spațiu pentru   învățământ preuniversitar de stat în spațiu pentru desfășurarea unor activități caritabile și servicii sociale, pe o perioadă de 10 ani.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de zi au fost trimise spre avizare comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara și au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara, Dominic Fritz.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole