Râul Bega Veche – refăcut pe 20 km printr-un proiect european de peste 27 de milioane de lei

Proiectul de renaturare a unui tronson de pe râul Bega Veche continuă și în 2023.

Este vorba despre proiectul “𝐼̂𝑚𝑏𝑢𝑛𝑎̆𝑡𝑎̆𝑡̦𝑖𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎̆𝑡̦𝑖𝑖 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑣𝑎𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑠̦𝑖 𝑟𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑛 𝑐𝑟𝑒𝑠̦𝑡𝑒𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎̆𝑡̦𝑖𝑖 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑎̆ 𝑠̦𝑖 𝑖̂𝑛𝑓𝑖𝑖𝑛𝑡̦𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑢𝑚𝑒𝑑𝑒 𝑝𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑢𝑙 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑟𝑎̂𝑢𝑙𝑢𝑖 𝐵𝑒𝑔𝑎 𝑉𝑒𝑐ℎ𝑒”, care așteaptă aprobarea finanțării cu fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020) – Axa Prioritară 4 (prelungit până în 2023).

Când finanțarea va fi sigură, se va întocmi Proiectul Tehnic  și va fi demarată achiziția de execuție lucrări. Râul Bega Veche este un curs de apă puternic antropizat de amenajările hidrotehnice (îndiguiri) executate de-a lungul istoriei recente a Banatului. Pe o lungime de circa 20 km, pe sectorul inferior al râului, de la frontiera cu Serbia până în amonte de localitatea Beregsăul Mare, proiectul își propune să crească gradul de protecție și conservare a biodiversității și de refacere a ecosistemelor degradate, prin: crearea unor zone de diversificare a habitatelor ripariene și acvatice, reconectarea și crearea unor zone umede permanente, redeschideri de meandre“, informează Administrația Bazinală de Apă Banat.

Valoarea estimată a proiectului este de 27.300.000 lei.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole