O singură firmă vrea să elaboreze macheta digitală a Timișoarei, care va fi o premieră pentru România

O nouă etapă din cadrul licitației pentru elaborarea documentației pentru macheta digitală (Digital Twin City) s-a încheiat. O firmă s-au înscris și urmează evaluarea ofertei sale.

Macheta va fi o premieră pentru România, fiind un proiect complex ce presupune interoperabilizarea fluxurilor de date de la nivelul întregului oraș.

Primăria Municipiului Timișoara își asumă astfel rolul de stakeholder principal în transpunerea evenimentelor din oraș într-un mediu virtual, dezvoltând o machetă digitală a Timișoarei.

Serviciile achiziționate sunt pentru realizarea temei de proiectare.

Datele vor proveni din primărie, din instituțiile și societățile comerciale subordonate CLT (de ex. STPT, Aquatim, RETIM), din partea actorilor economici, precum și din partea societății civile, cât timp vor respecta normele de calitate și standardele agreate.

Portalul de date deschise (open data) al Primăriei Municipiului Timișoara, unde colectăm și găzduim baze de date, este un element din replica finală și o portavoce a datelor menite să fie deschise către publicul larg.

Astăzi, de asemenea, a fost finalizată interfața care combină seturile de date donate de la uRADMonitor și ETA2U pentru monitorizarea calității aerului în Municipiul Timișoara.

Datele sunt disponibile pe https://data.primariatm.ro/. Aceasta este o părticică mică din procesul de sistematizare și interoperabilizare a datelor orașului și reprezintă o parte din datele care vor avea caracter deschis.

Firma câștigătoare va realiza un recensământ al datelor digitalizate și care necesită digitalizare în Timișoara, propuneri de standardizare și ordonare pe categorii a acestora și exemple de bună practică din alte orașe.

Principalele categorii vizate sunt după funcționalitate (de ex. mobilitate, taxe, urbanism) și după acces (date deschise, închise sau care pot fi achiziționate contra unei taxe).

Acest proiect este unul din cele două angajamente ale Municipiului Timișoara în programul „100 Intelligent Cities Challenge”. Pentru implementarea soluțiilor din tema de proiectare, Primăria Municipiului Timișoara va aplica pentru finanțare europeană.

Valoarea estimată a achiziției este de 110.000 lei (TVA inclus) și are un termen de implementare de 6 luni de la semnarea ordinului de începere.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole