Conferință Națională a Asociației Bibliotecilor din România, la UPT

În contextul împlinirii a 100 de ani de existență, Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara organizează, în perioada 8 – 10 septembrie, cea de-a XXXI-a Conferință Națională a Asociației Bibliotecarilor din România, cu titlul iLibrary. „i” pentru informare, inspirație, inovație, incluziune prin interdisciplinaritate, interculturalitate la nivel internațional.

Deschiderea conferinței va avea loc online, pe platforma Zoom și live pe paginile de Facebook ale Universității Politehnica Timișoara, Bibliotecii UPT și Asociației Bibliotecarilor din România, în data de 8 septembrie, începând cu ora 9:00, când vor fi adresate cuvintele de salut ale organizatorilor și invitaților, și va continua cu prelegeri în plen, lansarea Tratatului de Biblioteconomie și lucrări pe secțiuni. Conferința este destinată bibliotecarilor din toate tipurile de biblioteci, profesorilor, profesorilor documentariști, studenților și doctoranzilor cu competențe în domeniul Științelor Comunicării, specializarea Științe ale informării și documentării. Sesiunile vor include alocuțiuni ale invitaților speciali, articole și discuții pe paneluri.

Tematica lucrărilor prezentate va include: Informatizare, programe de bibliotecă; Dezvoltarea competențelor de căutare a informațiilor; Referințe bibliografice online; Tehnici şi metode interactive de instruire a utilizatorilor; Servicii şi proiecte inovative de incluziune socială în comunitatea academică, iniţiate de / sau în parteneriat cu instituții info-documentare (biblioteci, centre de documentare, arhive, muzee); Schimb de bune practici şi parteneriate între instituțiile de învățământ și structurile info-documentare și culturale.

Totodată, evenimentul va include și o conferință-satelit în data de 10 septembrie, ora 11:00, cu tema „25 de ani de informatizare în 100 de ani de existență, Biblioteca UPT”, care celebrează dialogul interdisciplinar între științele informării și documentării și știința calculatoarelor. Din tematica lucrărilor menționăm: Dezvoltarea competențelor de căutare a informațiilor, Referințe bibliografice online, Tehnici şi metode interactive de instruire a utilizatorilor, Informatizare, programe de bibliotecă.

Biblioteca Universității Politehnica Timișoara a început procesul de informatizare în 1995 când s-a cumpărat programul Aleph 330, iar un an mai târziu, după parametrizare, a început catalogarea pe calculator a documentelor. Trei ani mai târziu, în 1998, începe utilizarea modulului de circulație care va permite scurtarea tot mai mare a timpilor de împrumut. Astfel după introducerea porților magnetice în 2002 și a sistemului RFID în 2014, utilizatorii pot să își împrumute singuri documentele de care au nevoie.

Biblioteca a ținut pasul cu evoluția tehnologică, achiziționând mai multe versiuni ale programului de bibliotecă. În anul 2009 a fost cumpărată versiunea 18 a programului Aleph 500, iar în 2014 a fost actualizat prin achiziționarea versiunii 22. Pentru o mai bună regăsire a informațiilor atât din catalogul electronic cât și din bazele de date abonate prin consorțiul Anelis s-a achiziționat Primo, iar de curând s-a trecut de la PCI (Primo Central Index) la CDI (Central Discovery Index).

ABR – Asociaţia Bibliotecarilor din România

Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR) este organizaţia profesională şi ştiinţifică a bibliotecarilor şi bibliotecilor din România, apolitică, independentă, neguvernamentală şi nonprofit, cu personalitate juridică, autonomă din punct de vedere material, structural şi funcţional, conform Statutului. ABR sprijină dezvoltarea teoretică şi practică a biblioteconomiei şi ştiinţelor informării prin studierea principalelor probleme de ordin ştiinţific, tehnic şi organizatoric privind bibliotecile şi personalul acestora, promovarea intereselor profesionale şi ştiinţifice ale bibliotecarilor şi bibliotecilor din România şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare, precum şi prin reprezentarea bibliotecilor româneşti în relaţiile profesionale şi ştiinţifice cu instituţii naţionale şi cu organisme din ţară şi străinătate.

Scopul Asociației Bibliotecarilor din România este de a sprijini dezvoltarea tuturor structurilor info-documentare (biblioteci, centre de documentare și informare) și optimizarea serviciilor din toate tipurile de biblioteci în concordanţă cu nevoile de informare ale utilizatorilor, îmbunătățirea nivelului profesional și științific al bibliotecarilor și al altor categorii de personal de specialitate, contribuind la păstrarea memoriei şi a diversităţii culturale şi la progresul societăţii. Astfel, rolul ABR este de a susţine specialiştii în exercitarea rolului lor de formatori şi de educatori, de a oferi consultanţă şi consiliere profesională, de a ghida toţi actorii implicaţi în procesul de educaţie şi instruire, de a oferi soluţii pertinente şi practice în munca de cercetare şi documentare, urmărind totodată respectarea Codului deontologic al bibliotecarului.

ABR este singura asociaţie profesională naţională care reuneşte reprezentanţi ai tuturor tipurilor de biblioteci (aproximativ 1.800 de membri activi) reflectate, la nivel organizaţional, în 4 diviziuni (biblioteci naţionale, biblioteci universitare şi specializate, biblioteci publice şi biblioteci şcolare), 11 secţiuni profesionale şi 41 de filiale judeţene repartizate pe 8 regiuni de dezvoltare.

Biblioteca Universității Politehnica Timișoara

Timișoara are o adevărată tradiție în domeniu, aici fiind deschisă, încă din 1815, prima bibliotecă publică de pe teritoriul actual al României, dar și din vechiul Imperiu Habsburgic, cu posibilitate de împrumut şi cu sală de lectură.

Biblioteca Universității Politehnica Timișoara a împlinit, în 15 martie 2021, 100 de ani de la prima atestare documentară.  Încă din anul 1920, când prin Decret Regal s-a hotărât înfiinţarea Școlii Politehnice la Timișoara, la articolul 38 se stipula că „Personalul administrativ al Şcoalei… cuprinde în afară de director şi subdirector: un bibliotecar”. Primul bibliotecar menţionat în Anuarele Şcolii a fost Eustaţiu Pandele. În 15 martie 1921, acesta înregistra prima carte intrată în patrimoniul bibliotecii, o lucrare în limba franceză, apărută la Paris în 1920.

Documentele prezente în arhivele instituției relevă rolul cultural, de sursă pentru răspândirea științei și culturii pe care și l-a asumat Școala Politehnică din Timișoara, în spiritul larg al oricărei universități cu chemare umanistă, de știință pură sau aplicativă. Într-un memoriu referitor la activitatea Școlii se spune: „Pe lângă activitatea de specialitate pe care urma să o dezvolte Școala, ea nu putea lipsi în acest loc, la granița țării, să pășească cu curaj la dezvoltarea unui progres cultural pe scară largă, pentru marele public”. Animatori ai vieții culturale din Banat, profesorii și studenții Școlii Politehnice din Timișoara au inițiat o „mișcare culturală la sate”. Traian Lalescu, primul rector al Politehnicii, a organizat o serie de biblioteci școlare, iar studenții au organizat șezători culturale în comune.

Din noiembrie 2014, Biblioteca UPT are un nou sediu, pe strada Vasile Pârvan nr.2B, o clădire ultramodernă, apreciată ca fiind cea mai modernă bibliotecă universitară din țară. Biblioteca aduce o serie de facilități printre care accesul direct la informație, prin consultarea, la raft, a colecțiilor, posibilitatea redactării documentelor în spațiul IT, săli de lectură, sală de videoconferință, serviciu de autoîmprumut și autorestituire, cu descărcare directă în program și acces wi-fi în întreaga clădire.

Astăzi, Biblioteca UPT înseamnă circa 1.000.000 de volume, peste 10 km de documente la raft, 8400 mp pe 6 niveluri, peste 200 de bibliotecari angajați de-a lungul timpului, 25 de ani de acces liber la raft, 25 de ani de informatizare a activităților, 600 de locuri pentru lectură, 100 de locuri în sala de lectură cu program non-stop, peste 1000 de utilizatori, în medie, pe zi, peste 400.000 de accesări online în 2020, peste 200 de calculatoare, 4 multifuncționale și stație de autoîmprumut și autorestituire pentru utilizatori, sistem de securitate RFID pentru acces liber la raft, sistem integrat de bibliotecă Aleph, versiunea 522, peste 200 de evenimente organizate de-a lungul unui an.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole