Bani pentru promovarea culturii rome

2 milioane de euro, pentru inițiativele culturale despre minoritatea romă.

Este vorba de programul RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 și derulat de Ministerul Culturii.

 Apelul se adresează exclusiv proiectelor care vizează sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă. Proiectele selectate vor contribui la capacitarea persoanelor de etnie romă și la consolidarea identității culturale a acestora (limbă, obiceiuri, moștenire etc.).

 Suma totală alocată apelului este de 2.000.000 euro, iar valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este cuprinsă între 50.000 și 200.000 euro, reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Propunerile pot include promovarea culturii rome în arta și cultura contemporană, precum și creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățirea recepției culturii rome în societate.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole